Zadzwoń lub napisz

+48 602 370 506 +48 32 294 92 63 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku ze Szwecji


Szwecja – zwrot podatku

Zwrot podatku ze Szwecji to szansa na odzyskanie należnych nam pieniędzy. Legalne zatrudnienie w tym kraju wymaga rozliczenia się w szwedzkim urzędzie podatkowym. Dla Polaków jest to z kolei szansa na zysk, w postaci odzyskania części nadpłaconego podatku.

Jak rozliczyć szwedzki podatek?

Warto wiedzieć, że pracując w Szwecji legalnie mamy obowiązek rozliczyć się z tamtejszym fiskusem. Tylko osoby objęte podatkiem SINK (20%) nie muszą składać deklaracji podatkowej i nie mogą żądać odliczeń od podatku. Deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie do 7 maja ­ za rok ubiegły. Aby móc rozliczyć szwedzki podatek niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów. Wśród nich znajdą się m.in. dokumenty od pracodawcy KU­10 albo KU­13, INKOMSTDEKLARATION 1, czyli rozliczenie roczne ze szwedzkiego urzędu, kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, dokumenty potwierdzające stosowne odliczenia podatkowe, itp.

Zebranie i poprawne wypełnienie dokumentacji podatkowej jest szansą na szybsze rozliczenie, a tym samym wydanie pozytywnej decyzji o zwrocie podatku.

Warto wiedzieć, że średni okres oczekiwania na rozliczenie zwrotu podatku ze Szwecji trwa około 6 miesięcy, zwykle więc między wrześniem a grudniem zostaje wydana decyzja podatkowa. Tym samym, gdy należy nam się nadpłata podatku, szwedzki fiskus wysyła czek ze zwrotem podatku na adres podatnika.

Jak zwiększyć zwrot podatku ze Szwecji?

Jest kilka sposobów na to, aby zwrot podatku za legalną pracę na terenie Szwecji był możliwie jak najwyższy. W tym celu można skorzystać z ulg i odliczeń od podatku, wypełniając deklarację do urzędu. Jeśli posiadamy udokumentowane koszty, np. dojazdu do pracy lub z Polski do Szwecji, należy dostarczyć je do wykonania deklaracji podatkowej. Przydadzą się również rachunki z tytułu umowy najmu mieszkania oraz inne dokumenty potwierdzające koszty, jakie ponosił pracownik.
Odpowiednio udokumentowane wydatki można bowiem odliczyć od podatku. Dlatego tak ważne jest, aby podejmując pracę za granicą, zbierać wszystkie dokumenty z tym związane ­ od pracodawcy, z banku, z tytułu przejazdów, itp. Mogą one w znaczny sposób przyczynić się w przyszłości do uzyskania większego zwrotu podatku.

Zachęcamy do korzystania z usług naszego biura. W razie jakichkolwiek niejasności, służymy pomocą i wsparciem.

pokaż podstrony