Zadzwoń lub napisz

+48 602 370 506 +48 32 294 92 63 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Finlandii


Finlandia – zwrot podatku

Złożenie fińskiej deklaracji podatkowej to nie tylko obowiązek ale i możliwość uzyskania zwrotu należnego podatku. Przy określaniu obowiązku rozliczenia się z VeroSkatt należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: okres zatrudnienia w Finlandii, wysokość odprowadzonego do urzędu podatku, formę zatrudnienia (pracodawca fiński/polski), rejestrację firmy w Finlandii. Początkiem nowego roku rozliczeniowego warto również zwrócić uwagę na korespondencję pojawiającą się z fińskiego urzędu podatkowego. Pojawienie się druku wstępnie wypełnionej deklaracji skarbowej, pozwoli na automatyczne złożenie wniosku w urzędzie oraz zastosowanie ulg podatkowych.

Deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie do 7 lub 15 maja za rok ubiegły. Dokładny termin składania zeznań podatkowych, urząd wskazuje na pierwszej stronie otrzymanej przez podatnika deklaracji.

Jednak nie otrzymanie deklaracji w wersji papierowej nie zwalnia podatnika ze złożenia wniosku. W takiej sytuacji jest on zobowiązany do pobrania ze strony urzędu deklaracji w wersji elektronicznej.

Należny podatnikowi zwrot urząd wypłaca końcem roku, w którym złożony został wniosek (zwykle w miesiącu grudniu), przekazując środki na wskazane konto bankowe.

Jak zwiększyć zwrot podatku z Finlandii?

Zastosowane w zeznaniu podatkowym odliczenia mogą stanowić o zwiększeniu kwoty zwrotu podatku. Udokumentowane koszty dojazdu do pracy w Finlandii lub z Polski do Finlandii, koszty wyżywienia lub zakwaterowania mogą spowodować podwyższenie wysokości zwrotu. Oprócz powyższych kosztów odliczeniu mogą podlegać: wydatki na kształcenie, narzędzia, materiały wykorzystywane do pracy a nieopłacane przez pracodawcę, alimenty na dzieci, obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie od bezrobocia.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt z naszym biurem.