Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Likwidacja ulgi abolicyjnej w 2021 roku

Likwidacja ulgi abolicyjnej w 2021 roku

Podejmując zatrudnienie zagranicą, w niektórych przypadkach podatnik ma obowiązek wykazania swoich zagranicznych przychodów i podatków przed polskim Urzędem Skarbowym. Dokonuje się tego poprzez złożenie rocznej deklaracji podatkowej PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG.

Obowiązek ten nabywają podatnicy, którzy uzyskują swoje przychody na terenie kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia. Zgodnie z tą metodą, dochód uzyskany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odliczony zostaje w odpowiedniej wysokości podatek zapłacony za granicą. Metoda ta jest jednak mniej korzystna, niż metoda wyłączenia z progresją, która zakłada, że dochód uzyskany za granicą, wyłącza się podstawy opodatkowania.

Przy zastosowaniu tej mniej korzystnej metody- proporcjonalnego odliczenia, stosuje się jednak tzw. ulgę abolicyjną, która zrównuje obie metody, zmniejszając należny podatek do zapłaty.

Z dniem 1 stycznia 2021r. weszły jednak w życie niekorzystne przepisy dla podatnika, które wprowadzają limit odliczenia ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Z odliczenia ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości, podatnicy będą mogli więc skorzystać po raz ostatni w zeznaniu rocznym PIT za 2020 rok. Dochody osiągnięte w 2021 roku rozliczane już będą natomiast według nowych zasad z ograniczeniem ulgi abolicyjnej.

W poniższej tabeli, przedstawiamy przykładowe zestawienie Państw z podziałem na dwie metody opodatkowania.

likwidacja ulgi abolicyjnej w 2021 roku - tabela


Skutkiem wprowadzenia limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej, będzie znaczy wzrost obciążeń podatkowych osób pracujących za granicą i będących jednocześnie polskimi rezydentami podatkowymi. Zmiana ta nie dotknie z kolei osób, posiadających tylko i wyłącznie rezydenturę zagraniczną oraz pracujących w kraju z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją (np. w Niemczech).
Osoby zatrudnione w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją obowiązek złożenia zeznania PIT36+ZG nabywają w momencie, gdy uzyskały dochód jednocześnie na terenie Polski i innego kraju lub gdy wnioskują o wydanie zaświadczenia o swoim zerowym dochodzie (np. zaświadczenia UE/EOG niezbędnego do rozliczenia podatku z Niemiec)Dla przypomnienia! Osoby zatrudnione w kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia, mają bezwzględny obowiązek złożenia zeznania PIT 36+ZG nawet jeśli nie uzyskały na terenie Polski żadnego dochodu!