Zadzwoń lub napisz

+48 602 370 506 +48 32 294 92 63 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Austrii - dokumenty


Zwrot podatku z Austrii – wymagane dokumenty

W austriackim urzędzie podatkowym, tak samo jak i w każdym innym urzędzie, rozliczenie podatkowe jest możliwe tylko wtedy, gdy posiadają Państwo stosowne dokumenty umożliwiające skompletowanie pełnego zeznania podatkowego.

Dobrze przygotowany wniosek daje szansę na odzyskanie pieniędzy, które się Państwu należą w myśl przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Starając się o zwrot podatku z Austrii należy pamiętać, że każdy dokument, jaki Państwo posiadają może mieć w tym przypadku duże znaczenie. Dlatego tak ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co otrzymują Państwo od pracodawcy, a także jakie dokumenty przesyła do Państwa austriacki urząd. Poprzez kontakt z nami, otrzymujecie Państwo dodatkowe dokumenty. Zgodnie z Państwa dyspozycją, mogą one zostać Państwu odesłane pocztą, lub też za pośrednictwem poczty e-mail. Należy je wypełnić oraz podpisać według poniższej instrukcji.

Dokumenty potrzebne do starania się o zwrot podatku z Austrii to:

  • Umowa – 2 egzemplarze tego dokumentu należy wypełnić, a następnie podpisać w polu „Zleceniodawca”

  • Ankieta personalna – dokument ten należy bardzo dokładnie wypełnić oraz czytelnie podpisać

  • Pełnomocnictwo – 2 egzemplarze tego dokumentu należy wypełnić, a następnie podpisać w polu „Unterschrift”

  • Konto bankowe w Polsce – prosimy, aby Państwo wypełnili oraz podpisali druk w lewym dolnym rogu. Istnieje możliwość podania konta założonego w zagranicznym banku.

Do dokumentów wyszczególnionych powyżej należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Lohnzettel – prosimy o dostarczenie wyraźnych kserokopii dokumentów rozliczeniowych

  • bardzo wyraźna kopia dowodu osobistego, pozwalająca na odczytanie informacji zawartych na tym dokumencie

  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, który był Państwa własnością w rozliczanym roku podatkowym

  • kopie dokumentów potwierdzających zameldowanie oraz wymeldowanie z terenu Austrii (z naciskiem na ostatni/bieżący adres meldunkowy)

  • kopia karty ubezpieczeniowej E-card (w przypadku posiadania austriackiego ubezpieczenia)

  • druki RMUA – należy dostarczyć kserokopie dokumentów, jednak tylko w przypadku odprowadzonych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie do polskiego ZUS-u

Uwaga! Prosimy, aby przed wysłaniem dokumentów do naszego biura, przygotować kserokopie wszystkich oryginalnych dokumentów zamieszczanych w przesyłce. Nasze biuro nie odpowiada za ewentualne niedostarczenie przesyłki lub jej zniszczenie przez Pocztę Polską, lub też firmy kurierskie.

W przypadku trudności z wypełnieniem dokumentów lub też w przypadku pytań dotyczących rozliczenia austriackiego podatku, prosimy o kontakt z naszym biurem.

pokaż podstrony