Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Norwegii - dokumenty


Rozliczenie z norweskim urzędem podatkowym wymaga posiadania odpowiednich dokumentów. Poza pełnym zwrotem podatku z Norwegii istnieje także możliwość starania się o różnego rodzaju ulgi podatkowe. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do przeczytania informacji, jakie zawarte są w pozostałych działach, a zwłaszcza w sekcji Ulgi podatkowe w Norwegii.

Dokumenty, jakie otrzymują Państwo od pracodawcy w Norwegii lub z tamtejszego urzędu, mogą być bardzo ważnym elementem całego wniosku dotyczącego rozliczenia podatku. Dlatego też zachęcamy Państwa do zwrócenia większej uwagi na dokumenty jakie otrzymują Państwo będąc za granicą, a także do tego, aby je sumiennie kompletować i pod żadnym pozorem ich nie wyrzucać.

Uzyskanie maksymalnej wysokości zwrotu podatku jest możliwe tylko wtedy, gdy złożymy w norweskim urzędzie podatkowym odpowiedni wniosek, a wraz z nim dokumenty potwierdzające nasze zatrudnienie, zarobki, odprowadzane podatki w Norwegii i niezbędne druki dla zastosowania odliczeń podatkowych. Część dokumentów i formularzy mogą Państwo otrzymać z naszego biura. Wypełniając je i odsyłając wraz z pozostałymi dokumentami, które zostały wyszczególnione poniżej, mogą Państwo w łatwy sposób rozpocząć procedurę rozliczeniową w Norwegii. Nasi konsultanci pomogą Państwu wybrać najlepszy sposób rozliczenia, a także pomogą poprawnie wypełnić cały wniosek podatkowy. Wystarczy się z nami skontaktować.

Niezbędne dokumenty

Dokumenty, które mogą Państwo od nas otrzymać przesyłamy pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną konieczne będzie ich wydrukowanie i wypełnienie według poniższych wytycznych:

 • Umowa – 2 egzemplarze, które należy podpisać czytelnie oraz wypełnić dane osobowe
 • Formularz zgłoszeniowy – należy bardzo dokładnie wypełnić i podpisać na obu stronach
 • Historia zatrudnienia – należy uzupełnić dokładnie druk i czytelnie się podpisać
 • Pełnomocnictwo – należy podpisać się czytelnie w zaznaczonym miejscu
 • Bank account details (Kontoopplysninger) – dokument ten jest wymagany w momencie, kiedy zwrot pieniędzy ma być przekazany przelewem na polskie lub norweskie konto bankowe; należy podać wszystkie wymagane dane, a także podpisać się czytelnie
 • Deklaracja podatkowa – należy złożyć swój czytelny podpis w miejscu „Underskrift/Signature”. Dokument ten jest wymagany w momencie, kiedy nie otrzymają Państwo z urzędu podatkowego w Norwegii dokumentu Selvangivelse/Tax Return

Do wymienionych powyżej dokumentów trzeba także dołączyć następujące dokumenty:

 • Selvangivelse lub Tax Return – dokumenty wystawiane przez urząd skarbowy w Norwegii. Są to formularze wstępnego rozliczenia podatkowego. W zależności od rodzaju zastosowanych ulg, podlegają one korekcie. Otrzymany z urzędu dokument należy podpisać i odesłać na adres naszego biura w oryginale.
 • Lonns-og trekkoppgave – dokument wydawany jest przez pracodawcę. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące m.in. dochodu uzyskanego w Norwegii, zapłaconego podatku oraz odliczeń. Ważnym jest, aby w przypadku podejmowania pracy u wielu pracodawców w ciągu jednego roku podatkowego przesłać dokumenty otrzymane od każdego z nich. W przypadku otrzymania od pracodawcy dokumentu Lonns poświadczającego wypłatę świadczenia urlopowego (Feriepenger), prosimy o załączenie go, podobnie jak w przypadku uzyskania świadczeń z NAV z tytułu pobierania np. zasiłku chorobowego, na dzieci, zasiłku dla bezrobotnych, wakacyjnego (Feriepenger) należy dołączyć odpowiedni druk .
 • Lonnsslipp – dokument ten wydawany jest przez pracodawcę. Jest to odpowiednik „pasków płacowych”, które otrzymuje pracownik podczas podejmowania stosunku pracy. Należy załączyć ostatni w przypadku gdy widnieją na nim wartości z poprzednich odcinków płacowych – w innym wypadku należy załączyć wszystkie
 • Aktualne kody PIN/hasło do systemu MinID oraz w przypadku posiadania
 • Potwierdzenie rachunku bankowego, na który chcą Państwo otrzymać zwrot podatku. Druk powinien zostać przedłożony w formie potwierdzenia bankowego, wyciągu lub umowy o otwarcie rachunku – druk wymagany tylko do rejestracji polskiego konta bankowego
 • Kserokopia dowodu osobistego - prosimy, aby przesyłana kopia dowodu była obustronna i bardzo wyraźna – umożliwiająca bezproblemowe odczytanie informacji na niej zawartych. Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.

Uwaga: posiadając aktualne kody PIN możemy wysłać Państwa zeznanie podatkowe do urzędu elektronicznie. W taki przypadku nie wymagamy oryginałów dokumentów będących Państwa własnością. Prosimy o zgłaszanie braku kodów PIN w dokumentacji rozliczeniowej – pracownicy naszego biura zamówią je dla Państwa bezpłatnie.

Dodatkowo, składając rozliczenie podatkowe w Norwegii mogą Państwo skorzystać z różnych ulg podatkowych. W tym celu trzeba będzie przedłożyć dodatkowe dokumenty, które poświadczą możliwość skorzystania z danej ulgi podatkowej. Urząd w Norwegii po sprawdzeniu poprawności dostarczonego wniosku, zobowiązany będzie do ustosunkowania się i uwzględnienia dokumentów pozwalających na zastosowanie odpowiedniej ulgi podatkowej. Dzięki temu będą Państwo mogli otrzymać większy zwrot podatku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale Ulgi podatkowe w Norwegii.

Uwaga! Bardzo serdecznie prosimy, aby przed dostarczeniem do naszego biura kompletnego wniosku dotyczącego zwrotu podatku z Norwegii wykonali Państwo kserokopie wszystkich załączanych przez Państwa dokumentów.

Jeżeli chcieliby Państwo otrzymać więcej informacji na temat zwrotu podatku z Norwegii, zachęcamy do kontaktowania się naszymi konsultantami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.