Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Finlandii


Złożenie fińskiej deklaracji podatkowej to nie tylko obowiązek ale i możliwość uzyskania zwrotu należnego podatku. Przy określaniu obowiązku rozliczenia się z VeroSkatt należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: okres zatrudnienia w Finlandii, wysokość odprowadzonego do urzędu podatku, formę zatrudnienia (pracodawca fiński/polski), rejestrację firmy w Finlandii. Początkiem nowego roku rozliczeniowego warto również zwrócić uwagę na korespondencję pojawiającą się z fińskiego urzędu podatkowego. Pojawienie się druku wstępnie wypełnionej deklaracji skarbowej, pozwoli na automatyczne złożenie wniosku w urzędzie oraz zastosowanie ulg podatkowych.

Deklarację podatkową należy złożyć w urzędzie do 7 lub 15 maja za rok ubiegły. Dokładny termin składania zeznań podatkowych, urząd wskazuje na pierwszej stronie otrzymanej przez podatnika deklaracji.

Jednak nie otrzymanie deklaracji w wersji papierowej nie zwalnia podatnika ze złożenia wniosku. W takiej sytuacji jest on zobowiązany do pobrania ze strony urzędu deklaracji w wersji elektronicznej.

Należny podatnikowi zwrot urząd wypłaca końcem roku, w którym złożony został wniosek (zwykle w miesiącu grudniu), przekazując środki na wskazane konto bankowe.

Jak zwiększyć zwrot podatku z Finlandii?

Zastosowane w zeznaniu podatkowym odliczenia mogą stanowić o zwiększeniu kwoty zwrotu podatku. Udokumentowane koszty dojazdu do pracy w Finlandii lub z Polski do Finlandii, koszty wyżywienia lub zakwaterowania mogą spowodować podwyższenie wysokości zwrotu. Oprócz powyższych kosztów odliczeniu mogą podlegać: wydatki na kształcenie, narzędzia, materiały wykorzystywane do pracy a nieopłacane przez pracodawcę, alimenty na dzieci, obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie od bezrobocia.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług. W razie jakichkolwiek niejasności, prosimy o kontakt z naszym biurem.

Zwrot podatku z Finlandii - najczęstsze pytania

zwrot podatku z Finlandii

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z rozliczeniem podatkowym w Finlandii. Zachęcamy do zapoznana się z poniższą listą FAQ, mając nadzieję, że uda się Państwu znaleźć odpowiedzi, jakich Państwo szukają.

Czy mam obowiązek rozliczyć się z fińskim urzędem podatkowym?

Jeżeli podejmowali Państwo legalne zatrudnienie na terenie Finlandii, koniecznym będzie w kolejnym roku podatkowym (który w Finlandii jest taki sam jak rok kalendarzowy) złożyć rozliczenie podatkowe we właściwym fińskim urzędzie skarbowym. Dotyczy to również sytuacji, w której Państwa zatrudnienie w Finlandii miało charakter tymczasowy.

Verokortti – do czego jest mi potrzebny ten dokument?

Rejestrując się w urzędzie podatkowym w Finlandii mogą Państwo otrzymać dokument zatytułowany „lähdeverokortti”, czyli formularz 6201e Application for tax-at-source card – final withholding tax przy pobycie w Finlandii do 6 miesięcy lub „verokortii” – formularz 5042a Application for tax card for foreigners and persons who have been living abroad. W obu przypadkach jest to tzw. karta podatkowa , na której widnieje wyszczególnienie w jakiej wysokości Państwa pracodawca ma obowiązek odprowadzać w Państwa imieniu składki na podatek dochodowy. Bardzo ważnym jest, aby swoją kartę podatkową przekazać pracodawcy, który podpisując z Państwem umowę o pracę będzie odprowadzał z Państwa wynagrodzenia należności fińskiej administracji skarbowej. Dokument ten po zakończeniu zatrudnienia w Finlandii, powinien zostać Państwu wydany.

Czy należy mi się zwrot podatku z tytułu pracy w Finlandii?

Jeżeli podejmowali Państwo legalne zatrudnienie na terenie Finlandii, czyli w Państwa imieniu pracodawca potrącał z wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy, jest duża szansa, że przysługuje Państwu zwrot podatku z Finlandii. Umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, która została podpisana w Helsinkach 26 października 1977 roku stanowi, że nie można podwójnie opodatkowywać tego samego dochodu. W związku z tym, istnieje duża szansa na odzyskanie podatku, jaki Państwa pracodawca odprowadzał z wynagrodzenia w czasie zatrudnienia w Finlandii.

W jaki sposób zwiększyć wysokość zwrotu podatku z Finlandii?

zwrot podatku Finlandia

Najlepszym sposobem na zwiększenie wysokości zwrotu podatku z Finlandii jest skorzystanie w rozliczeniu podatkowym z ulg i odliczeń od podatku. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem możliwości na odzyskanie jak największych pieniędzy tutaj: Ulgi podatkowe w Finlandii.

Ile czasu potrzeba na otrzymanie zwrotu podatku z Finlandii?

7 lub 15 maja roku następującego po roku, w którym podejmowaliśmy zatrudnienie za granicą to ostateczny termin na złożenie deklaracji podatkowej w fińskim urzędzie skarbowym. Zwykle złożenie deklaracji w tym terminie powoduje, że w okresie od września do grudnia jest wydawana decyzja podatkowa. Wypłata ewentualnego zwrotu podatku z Finlandii zazwyczaj ma miejsce w terminie wrzesień – grudzień w roku, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe.

Jeżeli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące rozliczeń podatkowych z Finlandią, zachęcamy do kontaktu. Nasi doradcy z przyjemnością udzielą Państwu wyczerpujących informacji związanych z procedurą zwrotu podatku z Finlandii.