Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Danii - dokumenty


Zwrot podatku za pracę Danii – wymagane dokumenty

Rozliczając podatek z Danii trzeba pamiętać o tym, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy posiadają Państwo komplet niezbędnych dokumentów. Dokumenty możemy przesłać pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail. Państwo wypełniają dokumenty zgodnie z wytycznymi jakie od nas otrzymają i odsyłają Państwo dokumentację z powrotem do naszego biura.

Jednocześnie pragniemy jednak zaznaczyć, że w przypadku dokumentów elektronicznych należy je samodzielnie wydrukować.

Warto pamiętać, że wyjeżdżając do pracy w Danii nie należy wyrzucać żadnych rachunków lub umów, jakie otrzymują Państwo przy okazji przebywania na terenie tego europejskiego kraju. Wiele z dokumentów może okazać się bardzo przydatnych przy rozliczeniu podatkowym. Dodatkowo mają Państwo szansę starać się także o różnego rodzaju ulgi podatkowe z Danii, stąd tak ważne jest, aby zachowywać wszystkie otrzymywane dokumenty.

Po zapoznaniu się z procedurą odzyskiwania podatku z Danii warto także zapoznać się z informacjami dotyczącymi wymagań względem dokumentacji. Jest to bardzo istotne, gdyż złożenie niekompletnego wniosku w duńskim urzędzie podatkowym może spowodować opóźnienia procedury odzyskania podatku.

Do rozliczenia duńskiego niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Umowa – prosimy, aby wypełnili Państwo dane osobowe zamieszczone w umowie oraz złożyli swój czytelny podpis na dwóch egzemplarzach
 • Formularz zgłoszeniowy – dokument ten jest bardzo ważnym elementem całej dokumentacji, prosimy go bardzo dokładnie wypełnić, a następnie podpisać czytelnie na obu stronach
 • Lista załączników – prosimy, aby zaznaczyli Państwo dokumenty, które zawarte są we wniosku oraz złożyli podpis w dolnej części dokumentu
 • Selvangivelse – jest to deklaracja podatkowa, którą należy podpisać na ostatniej stronie w polu Underskrift

Dodatkowo, chcąc rozliczyć się z duńskim fiskusem należy przedstawić poniższe dokumenty:

 • Selvangivelse/forskudsopgorelse [duńska karta podatkowa)]/supplement/servicebrev – są to dokumenty, na podstawie których należy rozliczyć podatek w Danii
 • Oplysningsseddel – dokument ten otrzymują Państwo razem z ostatnim czekiem wystawianym na koniec pracy lub na koniec danego roku podatkowego. Prosimy o załączenie oryginału dokumentu.
 • Lonseddel (pasek płacowy) – jest to dokument, wystawiany przez pracodawcę w określonych odstępach czasowych (co tydzień lub co miesiąc), prosimy o przesłanie wszystkich odcinków płacowych w kopiach
 • TastSelv-Kode / hasło do konta systemu SKAT – jest to indywidualny kod zabezpieczający, za pomocą którego mogą Państwo zalogować się do systemu informatycznego w duńskim urzędzie skarbowym
 • Årsopgørelse – to druk rocznego rozliczenia podatkowego podlegający korekcie o stosowne odliczenia. Dokument ten nie jest wymagany dla osób, które posiadają TastSelv-Kode lub hasło do duńskiego systemu SKAT. W przypadku braku kodu TastSelv-Kode, prosimy o złożenie podpisu na dokumencie w miejscu Signature/Underskrift.
 • Kopie umów o pracę – prosimy o przesłanie kserokopii wszystkich umów o pracę z pracodawcami duńskimi
 • Kopia dowodu osobistego osoby rozliczającej się z urzędem.
  Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.

Dodatkowo, składając rozliczenie podatkowe w Danii mogą Państwo skorzystać z różnych ulg podatkowych. W tym celu trzeba będzie przedłożyć dodatkowe dokumenty, które poświadczą możliwość skorzystania z danego odliczenia. Urząd w Danii po sprawdzeniu dostarczonego wniosku, zobowiązany będzie do ustosunkowania się i uwzględnienia dokumentów pozwalających na zastosowanie odpowiedniej ulgi podatkowej. Dzięki temu będą Państwo mogli otrzymać większy zwrot podatku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale Ulgi podatkowe.

Uwaga! Bardzo serdecznie prosimy, aby przed dostarczeniem do naszego biura kompletnego wniosku dotyczącego zwrotu podatku z Danii wykonali Państwo kserokopie wszystkich załączanych przez Państwa dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dokumentów wymaganych do rozliczenia, prosimy o kontakt z naszym biurem podatkowym. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.