Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ulgi podatkowe w Danii


Dania – ulgi podatkowe

Każdy, kto pracował legalnie w Danii może starać się powiększyć kwotę swojego zwrotu podatku, stosując odpowiednie ulgi podatkowe. Nasi konsultanci pomogą Państwu dobrać odpowiednie ulgi, aby zwrot był jak najwyższy. Chcąc skorzystać z ulg, jakie zostały przedstawione poniżej należy pamiętać, że będzie się to wiązało z dostarczeniem dodatkowych dokumentów.

Ulga podatkowa związana z kosztami dojazdu do pracy

O taką ulgę podatkową mogą starać się osoby, których droga do pracy w obie strony przekracza odległość 24km. W przypadku stosowania tej ulgi nie ma znaczenia środek transportu jakim Państwo podróżują, ani też czy do pracy dojeżdżają Państwo sami czy wraz z innymi osobami. Jeżeli ponoszą Państwo koszty dojazdu do pracy to kwalifikują się Państwo do ubiegania się o tą ulgę podatkową. Odliczeniu podlegają również koszta dojazdu z miejsca zamieszkania w Polsce do miejsca pracy w Danii.

Wymagane dokumenty:

  • rachunki za paliwo, bilety z bramek autostradowych
  • bilety lotnicze, promowe, autokarowe
  • bilety komunikacji miejskiej z terenu Danii

Stawka ulgi podatkowej jest ustalana raz w roku przez urząd skarbowy w Danii. Ustalając wysokość ulgi, brana jest pod uwagę wspomniana już wcześniej odległość z miejsca zamieszkania do miejsca pracy w Danii.

Ulga podatkowa dotycząca kosztów za wyżywienie oraz zakwaterowanie

Z tej ulgi podatkowej w Danii skorzystać mogą osoby, które podejmują na terenie tego kraju pracę tymczasową. Dzieje się tak dlatego, iż w Danii koszty jakie pracownik ponosi z tytułu zakwaterowania czy wyżywienia uznawane są jako koszty poniesione z tytułu świadczenia pracy. Wysokość tej ulgi, podobnie jak w przypadku ulgi związanej z kosztami dojazdu do pracy, raz w roku reguluje duński urząd skarbowy.

Wymagane dokumenty:

  • umowa najmu lokalu na terenie Danii
  • rachunki za zakwaterowanie (czynsz, media) lub poświadczenie opłat w postaci wyciągów bankowych

Jeżeli koszty wyżywienia były potrącane z pensji, wówczas należy dostarczyć paski płacowe za okres, w którym były one potrącane.

Ulga podatkowa Cross border

Cross border, to inaczej osoba, która przekracza granicę. W aspekcie finansowym jest to rodzaj odliczenia podatkowego dla osób, których łączny dochód roczny podatnika został w co najmniej 75% uzyskany na terenie Danii. Deklarując ten typ odliczenia można dokonać go w rozliczeniu wspólnym z małżonkiem/ką w przypadku gdy jego/jej dochód krajowy nie przekracza 42 800 DKK . W takim wypadku stosowanie ulgi jest zasadne. Istotny jest również fakt, że aby móc skorzystać z ulgi Cross border należy tego dokonać najpóźniej do 1 czerwca roku kolejnego roku od zakończenia pracy na terenie Danii.

Wymagane dokumenty:

  • Akt ślubu na druku unijnym lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski bądź duński
  • Zaświadczenie o dochodach podatnika oraz małżonki – dokument wydawany przez polski urząd skarbowy. Bardzo ważnym jest, aby dołączyć wraz z dokumentem jego tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub duński.

Ulga podatkowa dotycząca prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego

Chcąc zastosować ten rodzaj ulgi, trzeba dołączyć do wniosku dokumenty, które poświadczą prowadzenie gospodarstwa domowego w miejscu stałego zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

  • Akt ślubu na druku unijnym lub przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język angielski bądź duński
  • Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu wraz ze współmałżonkiem pobrane z urzędu miasta/gminy. Dokument ten należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na język angielski bądź duński.

Ulga podatkowa dotycząca odsetek od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych

Z tej ulgi podatkowej w Danii skorzystać mogą osoby, których dochód w rozliczanym roku podatkowym został co najmniej w 75% uzyskany na terenie Danii. W przypadku małżeństw brane są pod uwagę dochody obojga. W przypadku tej ulgi odliczeniu podlega wartość zapłaconych odsetek od kredytu.

Chcąc skorzystać z ulgi dotyczącej odsetek od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych niezbędne jest, aby dostarczyli Państwo razem z całym wnioskiem następujące dokumenty:

  • zaświadczenie wydane przez placówkę bankową dotyczące wysokości zapłaconych odsetek kredytowych w rozliczanym roku podatkowym. Do dokumentu należy dołączyć także tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego w języku angielskim lub duńskim.

W dokumencie tym powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa banku, dane kredytobiorcy, wysokość zaciągniętego kredytu, rodzaj kredytu (konsumpcyjny czy hipoteczny), informacja o wysokości już zapłaconych odsetek kredytowych.

Warto wiedzieć, że korzystanie z tej ulgi podatkowej nie zawsze się opłaca. W przypadku odsetek od kredytu hipotecznego należy doliczyć także 1% wartości nieruchomości, co może być niekorzystne dla całego rozliczenia.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ulg podatkowych, zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem podatkowym. Nasi eksperci na pewno pomogą rozwiązać skomplikowane problemy, a także z przyjemnością odpowiedzą Państwu na trudne pytania dotyczące rozliczenia podatkowego z Danii.