Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Rozliczenie podatku z Danii

Rozliczenie podatku z Danii

Nasze biuro, zajmuje się między innymi rozliczeniem podatku z Danii, Norwegii, oraz Szwecji. W poprzednim artykule: „Obowiązek rozliczeniowy w Szwecji”, omówiliśmy ulgi, jakie można zastosować w zeznaniu podatkowym na terenie tego kraju. Natomiast w poniższym artykule zajmiemy się tematem rozliczeń z Danii. Zachęcamy do lektury.

Rozliczenie z duńskim Urzędem Skarbowym

Wniosek o zwrot podatku z Danii może złożyć każdy, kto legalnie pracował na terenie tego kraju i posiada duński numer CPR (Personnummer). W marcu roku następnego, po zakończonym roku podatkowego, SKAT, czyli duński Urząd Skarbowy, rozpoczyna wysyłkę prognozy podatkowej– Arsopgorelse. Dokument ten, zawiera przede wszystkim informacje odnośnie tego czy należy nam się zwrot nadpłaconego przez pracodawcę podatku, czy musimy dopłacić podatek do Urzędu Skarbowego. Zastosowanie ulg podatkowych zwiększa kwotę zwrotu podatku, albo pomniejsza dopłatę, więc należy dokładnie sprawdzić ich zasadność. Mając to na uwadze, podczas kompletowania dokumentów, niezbędnych do zeznania podatkowego, zawsze w pierwszej kolejności dopytujemy czy ponosiłeś/ponosiłaś jakiekolwiek opłaty związane z przejazdami, zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz czy posiadałeś/posiadałaś dochody z innego kraju niż Dania. Kompletne zeznanie podatkowe musi trafić do SKAT-u do 1 lipca danego roku. Rozliczenie się po tym terminie, skutkować będzie wydaniem decyzji podatkowej przez Urząd Skarbowy, która nie będzie zawierała żadnych ulg, czyli będzie niekorzystna. Otrzymując decyzję, masz 3 lata na złożenie korekty. Warto jednak pamiętać, że w Danii obowiązuje uznaniowość Urzędu, tzn., korekta złożona ponad rok po dacie wydanej decyzji podatkowej, może, ale nie musi być uznana przez SKAT. Dlatego najbezpieczniejsze jest składanie zeznania w wyznaczonych terminach.

Ulgi podatkowe w Danii, czyli co można odliczyć:

1) Ulga podatkowa związana z kosztami dojazdu do pracy

Możesz skorzystać z tej ulgi w dwóch przypadkach:

  • jeśli dojeżdżasz ze stałego miejsca zamieszkania w Polsce do pracy na terenie Danii i z powrotem,
  • jeśli dojeżdżasz z miejsca zakwaterowania w Danii do miejsca pracy w Danii, a ilość kilometrów przekracza 24 w obie strony.

Ulga ta przysługuje niezależnie od rodzaju środka transportu z jakiego korzystasz i niezależnie od tego, czy dojeżdżasz sam, czy z innymi osobami. W przypadku dojazdów z Polski do Danii i z powrotem, bardzo ważne jest, aby posiadać potwierdzenie odbytych podróży (np. bilety, paragony za paliwo), natomiast w przypadku dojazdów na terenie Danii, nie są one bezwzględnie wymagane.

2) Ulga podatkowa związana z kosztami za wyżywienie oraz zakwaterowanie

Ulga na zakwaterowanie i wyżywienie przysługuje wówczas, gdy pracujesz na terenie Danii tymczasowo. W tym przypadku, aby skorzystać z ulgi, wystarczy dostarczenie umowy najmu mieszkania wraz z potwierdzeniami zapłaty za czynsz i media.

3) Dodatkowe ulgi podatkowe

Cross border oznacza osobę przekraczającą granicę, pracownika transgranicznego. Ulga ta daje możliwość skorzystania z odliczeń podatkowych w przypadku, gdy co najmniej 75% rocznego dochodu pochodzi z Danii. Wtedy można odliczyć:

  • ulgę na współmałżonka – ważne w zastosowywaniu tej ulgi jest to, że 75% rocznego dochodu pochodzącego z Danii dotyczy podatnika oraz współmałżonka, a także, że współmałżonek nie może posiadać dochodów przekraczających 45 000 DKK, czyli około 26 000 PLN,
  • ulgę na odsetki od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych,
  • ulgę na alimenty na dziecko do 18 roku życia.

Procedura rozliczenia podatku z Danii

Jeśli chcesz rozliczyć zwrot podatku z Danii musisz mieć przede wszystkim nadany numer CPR (Personnummer) oraz otrzymać prognozę podatkową Arsopgorelse. Nasi specjaliści pomogą Ci w skompletowaniu odpowiednich dokumentów, które w Twoim imieniu wyślemy do duńskiego Urzędu Skarbowego. Na otrzymaną prognozę podatkową możemy nałożyć ulgi podatkowe, jeśli oczywiście masz do nich prawo. Oznacza to, że musisz sam pokrywać koszty związane z dojazdem, wyżywieniem lub zakwaterowaniem, albo być Cross borderem. Wszystkie informacje dotyczące Twojego rozliczenia zawarte zostaną w decyzji podatkowej – również o nazwie Arsopgorelse. Dokument będzie wskazywał wszystkie  ulgi podatkowe oraz kwotę o jaką udało się nam powiększyć Twój zwrot podatku. Po otrzymaniu decyzji podatkowej, środki zostaną przelane na Twoje konto bankowe zarejestrowane w NEM System. Co to jest NemKonto? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule o nazwie: „Co należy zrobić, aby otrzymać środki z Feriepenge?”

Masz pytania? Zadzwoń do nas!