Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Obowiązek rozliczeniowy w Szwecji

Obowiązek rozliczeniowy w Szwecji

Pracując na terenie Szwecji, musisz pamiętać, że po zakończonym roku podatkowym, masz obowiązek rozliczenia się ze szwedzkim Urzędem Skarbowym! Rozliczenie po wyznaczonym terminie skutkuje nałożeniem kar, nawet do 3 700 szwedzkich koron. W dalszej części artykułu dowiesz się, co zrobić, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji z powodu niezłożenia zeznania podatkowego.

Kto powinien rozliczyć się ze szwedzkim Urzędem Skarbowym?

Każdy, kto podejmuje legalne zatrudnienie na terenie Szwecji powyżej 183 dni, a jego dochód został opodatkowany według przepisów Ustawy o podatku dochodowym, posiada obowiązek podatkowy. Podatek dochodowy w tym kraju dzieli się na: podatek gminny i państwowy. Podatek gminny opłaca każdy, a jego wysokość waha się między 29-34%. Jego stawka zależy od miejsca zamieszkania na terenie Szwecji. Po przekroczeniu pewnej wysokości rocznego dochodu dopłacamy kolejne 20-25% do podatku państwowego.

Kto nie musi składać deklaracji podatkowej?

Istnieje również możliwość, gdzie pracownik nie ma obowiązku składania zeznania w szwedzkim Urzędzie Skarbowym. Dzieje się tak w przypadku, gdy:

  • nie jest rezydentem Szwecji, tzn., że nie ma stałego zameldowania na terenie tego kraju, a jego centrum życiowe (dom, rodzina itp.) znajduje się w innym kraju np. w Polsce,
  • pracuje na terenie Szwecji nie dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym,
  • pracodawca nie posiada stałej siedziby działalności w Szwecji.

Jeśli podatnik spełnia powyższe trzy warunki, wtedy dochód jest opodatkowany tzw. podatkiem SINK, gdzie jego wysokość to 20-25%. W tym przypadku nie jest wymagane składanie deklaracji podatkowej.

Jak wygląda rozliczenie podatku w Szwecji?

Posiadając obowiązek podatkowy, otrzymasz na adres zarejestrowany w szwedzkiej skarbówce deklarację podatkową – Inkomstdeklaration 1. Urząd rozpoczyna wysyłkę na przełomie marca i kwietnia, po zakończonym roku podatkowym. Otrzymanie dokumentu Inkomsteklaration 1 wiąże się z koniecznością złożenia zeznania podatkowego, nawet jeśli Twój dochód jest opodatkowany podatkiem SINK. Dokładna data do kiedy należy się rozliczyć, znajduje się na deklaracji, zazwyczaj urząd daje czas na rozliczenie do 4 maja. Ważne jest to, aby zwrócić uwagę na to, jaki adres korespondencyjny jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym w Szwecji. Może stać się tak, że nie mieszkając pod szwedzkim adresem, otrzymujesz rok w rok deklarację podatkową. Nie rozliczając się w wyznaczonym terminie, możesz mieć już nałożone wysokie kary finansowe, nawet do 3 700 szwedzkich koron. Poproś swojego pracodawcę o udzielenie takiej informacji!

Jakie ulgi podatkowe możesz odliczyć?

Podczas składania zeznania podatkowego możesz zastosować ulgi podatkowe, które umożliwiają wyższy zwrot podatku.

Jedną z ulg jest odliczenie kosztów związanych z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem. Ważne jest to, że to Ty musisz ponosić koszty z tego tytułu oraz musisz mieć wszystkie potwierdzenia tj.: potwierdzenia odbytych podróży do Szwecji i z powrotem, np.: bilety, faktury, kwity paliwowe, czy rachunki za czynsz oraz media. W przypadku potrącenia kosztów z Twojego wynagrodzenia – koniecznie należy dostarczyć paski płacowe.

Jeśli Twój wykonywany zawód wymaga, abyś zakupił odzież roboczą i/lub narzędzia, możesz  odliczyć sobie poniesione wydatki od podatku dochodowego. Potwierdzeniem mogą być paragony lub faktury potwierdzające zakup.

Jako pracownik oddelegowany od polskiego pracodawcy, do pracy na terenie Szwecji, jednocześnie podlegając pod polski system ubezpieczeń społecznych, masz prawo do zwrotu około 30% składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Polsce zapłaconych do ZUS.

Ulgę podatkową zależną od okresu pracy, tzw. Grundavdrag, można odliczyć, jeżeli: pracownik przepracował cały rok lub co najmniej 90% przychodów pochodzi ze Szwecji. Jeśli spełniasz któryś z tych warunków, ulga ta należy się w pełnej wysokości. Okres zatrudnienia obliczany jest również proporcjonalnie do faktycznie przepracowanego okresu.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku?

Po złożeniu kompletnego wniosku, szwedzki Urząd Skarbowy wysyła decyzję. Następuje to do końca roku, następującego po zakończonym roku podatkowym. Na decyzji znajduje się informacja o wysokości zwrotu podatku za pracę w Szwecji oraz o uwzględnionych przez urzędników ulgach podatkowych. Cała procedura od momentu wysłania dokumentów trwa ok. 6 miesięcy. Pieniądze przelewane są bezpośrednio na konto bankowe podatnika.

Jeśli chcesz rzetelnie rozliczyć z się podatku ze Szwecji i uwzględnić wszystkie możliwe ulgi podatkowe, tak żeby Twój zwrot był jak najbardziej korzystny, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.