Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec? Poznaj ulgi podatkowe z których możesz skorzystać w swoim rozliczeniu! cz.2 – podróże do Polski

Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec? Poznaj ulgi podatkowe z których możesz skorzystać w swoim rozliczeniu! cz.2 – podróże do Polski

Otrzymałeś od swojego pracodawcy niemiecki PIT - Lohnsteuerbescheinigung, potwierdzający niemieckie zarobki? Nie wiesz, czy możesz liczyć na jakikolwiek zwrot podatku oraz z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać? To już kolejny artykuł, w którym znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Zapraszamy do lektury i polecamy zapoznanie się z naszym poprzednim artykułem Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec? Poznaj ulgi podatkowe z których możesz skorzystać w swoim rozliczeniu! cz.1 – wspólne rozliczenie. Mamy nadzieję, że dzięki naszym ekspertom, rozliczenie z niemieckiego podatku nie będzie sprawiać Ci trudności! :)

Prawie każdy Polak zatrudniony w Niemczech co jakiś czas podróżuje do Polski. Nierzadko wyjazdy te, odbywają się z dużą częstotliwością – co tydzień- dwa, co miesiąc, a czasem tylko na święta, lub w celu załatwienia ważnych formalności na terenie Polski. Koszty tych podróży zazwyczaj ciążą na podatniku, choć zdarza się i tak, że finansuje je właśnie pracodawca.

Czy w tej sytuacji, podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi na dojazdy?

Jeżeli pracodawca finansuje koszty wyjazdów do Polski, powinien ich wysokość wykazać na niemieckiej karcie podatkowej – Lohnsteuerbescheinigung lub na odrębnym zaświadczeniu. Co ważne, koszty te powinny również zostać przez niego zgłoszone do niemieckiego Urzędu Skarbowego – Finanzamt.  Podatnik będzie mógł zatem skorzystać z tej ulgi, ale tylko i wyłącznie, gdy udokumentuje poniesione przez siebie koszty w kwocie wyższej, niż ta wykazana przez pracodawcę na dokumentach.

Komu przysługuje odliczenie kosztów z tytułu podróży do Polski?

Nie każdy podatnik może jednak odliczyć poniesione przez siebie koszty z tytułu dojazdów. Nawet jeśli uwzględni je w swojej rocznej niemieckiej deklaracji, mogą nie zostać uznane przez urząd, jeżeli nie zostaną spełnione przez niego konkretne kryteria. Mowa tu przede wszystkim o posiadaniu tzw. podwójnego gospodarstwa domowego.

Co rozumiemy pod pojęciem podwójnego gospodarstwa domowego?

Posiadanie podwójnego gospodarstwa domowego - jest to główny element brany pod uwagę przez urząd w ustalaniu zasadności przyznania ulgi na dojazdy do Polski. W praktyce, chodzi o ponoszenie przez podatnika kosztów utrzymania gospodarstwa domowego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech w okresie, którego dotyczy rozliczenie podatkowe. Co istotne, niemieccy urzędnicy dość często weryfikują podczas przyznawania ulg podatkowych czy dany podatnik posiada podwójne gospodarstwo domowe. Dotyczy to przede wszystkim tych podatników, którzy są stanu wolnego (kawalerów, rozwodników czy wdowców) i którzy zdaniem urzędników główny ośrodek interesów życiowych posiadają nie na terenie Polski, a na terenie Niemiec.

W przypadku podważenia przez urząd zasadności uznania ulgi, pracownik Finanzamt może postąpić w dwojaki sposób. Zazwyczaj, zanim wyda decyzję podatkową- Bescheid, wysyła do podatnika (lub jego pełnomocnika zgłoszonego w urzędzie), pismo z żądaniem dostarczenia dowodów na posiadanie podwójnego gospodarstwa domowego. Dokumenty, których urząd wymaga, czasem różnią się od siebie, jednak zazwyczaj są to:

 • ankieta do uzupełnienia i podpisu zawierająca szereg konkretnych pytań dotyczących sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej na terenie Polski,
 • dokumenty potwierdzające wynajmowanie, lub posiadanie w Polsce nieruchomości: umowa najmu, akt własności itp. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki
 • imienne, wystawione na podatnika faktury wraz z potwierdzeniem ich uregulowania, związane z utrzymaniem nieruchomości. Mogą to być faktury za czynsz, podatki od gruntu, media itp.

Czasem zdarza się jednak, że urząd nie wysyła pisma z żądaniem, a wydaje od razu decyzję podatkową- Bescheid, nieuwzględniającą ulgi. W takiej sytuacji, musimy terminowo złożyć odwołanie od decyzji, które dla naszych klientów wykonujemy w ramach standardowych opłat.

Jak udokumentować koszty z tytułu dojazdów do Polski?

W zależności od tego, w jaki sposób były realizowane dojazdy, tj. transport publiczny- busy, samoloty, lub prywatny samochód, należy dostarczyć poświadczenia poniesionych kosztów. W przypadku transportu publicznego, powinny to być imienne bilety/ rachunki lub faktury wystawione na podatnika, które zawierają konkretną datę i kwotę poniesionego kosztu.

Jeśli chodzi natomiast o prywatny samochód, należy dostarczyć kopie dowodu rejestracyjnego, oraz prawa jazdy. Dodatkowo, koniecznie trzeba poświadczyć stan licznika pojazdu sprzed wyjazdu do Niemiec i po powrocie. Najlepszym dowodem, są poświadczenia ze stacji diagnostycznych za okresowe badania techniczne pojazdu, imienne faktury za naprawy zawierające stan licznika, oraz książka serwisowa pojazdu. Dodatkowo, bardzo przydatne jest zbieranie paragonów za paliwo oraz za przejazdy autostradą. Są to dokumenty dodatkowo poświadczające podróże, oraz wspomagające stworzenie listy przejazdów, która jest kolejnym dokumentem, który należy przedstawić do Finanzamt. Kwota odliczenia uzależniona jest od odległości pomiędzy miejscem zamieszkania w Niemczech, a miejscem zamieszkania na terenie Polski. Za każdy przebyty kilometr należy się odliczenie w postaci ryczałtu- 0,3 Euro.

TRANSPORT PUBLICZNY

PRYWATNY SAMOCHÓD

 • imienne bilety za busy, samoloty
 • imienne faktury / rachunki za zakupione bilety

Uwaga! Jeżeli pracodawca udostępnia busy  i z tego tytułu potrąca pracownikom koszty, podatnik ma prawo skorzystać z ulgi na dojazdy, jeśli otrzyma od pracodawcy odpowiednie zaświadczenie lub paski płacowe, na których będzie wykazana kwota potrącenia.

 • prawo jazdy
 • dowód rejestracyjny
 • coroczne zaświadczenia ze stacji diagnostycznej wraz z wykazanym stanem licznika
 • książka serwisowa
 • faktury/rachunki za naprawy zawierające stan licznika
 • paragony za paliwo oraz za przejazdy autostradą

Poświadczenie przejazdów do Polski za okres pracy w Niemczech pozwala podatnikowi zwiększyć kwotę zwrotu podatku z Niemiec. Kwoty faktycznych korzyści, są uzależnione natomiast od całościowej sytuacji podatkowej. Zalecamy każdemu klientowi zbieranie dowodów w trakcie trwania roku podatkowego. Umożliwi to nam pomoc w skrupulatnym poświadczeniu należnych ulg, oraz sprawdzenie, czy wszystkie wykazane przez podatnika dane są kompletne i kompatybilne.

Jeśli powyższe informacje okazały się dla Was przydatne, pamiętajcie że niebawem udostępnimy kolejne artykuły, w których przybliżymy Wam informacje na temat pozostałych ulg podatkowych. A wszystko to dla zwiększenia Waszego zwrotu podatku z Niemiec! :)

Cykl artykułów "Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec":

 1. Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec? Poznaj ulgi podatkowe z których możesz skorzystać w swoim rozliczeniu! cz.1 – wspólne rozliczenie.

 2. Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec? Poznaj ulgi podatkowe z których możesz skorzystać w swoim rozliczeniu! cz.2 – podróże do Polski.

 3. Jak zwiększyć swój zwrot podatku z Niemiec? Poznaj ulgi podatkowe z których możesz skorzystać w swoim rozliczeniu! cz.3 – koszty zamieszkania na terenie Niemiec oraz składki na ubezpieczenie.