Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Irlandii - dokumenty


Zwrot podatku z Irlandii – wymagane dokumenty

Złożenie wniosku o zwrot podatku z Irlandii wymaga skompletowania wymaganej przez urząd dokumentacji. Dlatego tak ważne jest, aby nie pozbywać się dokumentów otrzymywanych przez pracodawcę w Irlandii, czy też dokumentów z urzędu – nawet po zakończeniu zatrudnienia.

Do stworzenia pełnego wniosku wymagane będą także podpisane przez Państwa formularze. Możemy przesłać je do Państwa pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail).

W przypadku dokumentów przesłanych drogą elektroniczną konieczne będzie ich wydrukowanie i wypełnienie według poniższych wytycznych:

 • Umowa – prosimy, aby wypełnili Państwo dane osobowe, a także złożyli swój podpis na 2 egzemplarzach umowy
 • Formularz zgłoszeniowy – prosimy o jego dokładne wypełnienie i podpisanie

Poniżej przedstawiamy dokumenty, które wymagane są przez irlandzki urząd. Prosimy o ich podpisanie we wskazanym przez nas miejscu:

 • Income Levy Form ( dokument oznaczony zwrotem „Refunds” w nagłówku) – podpis należy złożyć w pozycji Signature
 • Declaration to the Revenue Commissioner – podpis należy złożyć w pozycji Signed
 • Form P50 – podpis należy złożyć w pozycji Signature
 • Declaration to Revenue – Authorisation Form PAYE A1 – podpis należy złożyć w pozycji Signed
 • PAYE A2 ( dokument z punktem 3.Terms and Conditions of Authorisation) – podpisAĆ w pozycji Signed

Uwaga! W związku z wymogami irlandzkich urzędów, rozpatrujących wnioski dotyczące zwrotu podatku, prosimy o składanie swoich podpisów na dokumentach w kolorze niebieskim.

Do dokumentów wyszczególnionych powyżej, trzeba załączyć także:

 • P45, P60,P11 lub ostatni Payslip – dokumenty te składane są w oryginale. W przypadku pracy u wielu pracodawców w ciągu jednego roku podatkowego należy złożyć dokumenty otrzymane od każdego z nich. Jeżeli pracowali Państwo na przełomie dwóch lat, wówczas prosimy o dostarczenie dokumentu P60 lub Payslip, który został wystawiony na koniec grudnia w danym roku podatkowym.
 • Income Levy Certificate/Universal Social Charge Certificate (USC) – dostarczyć w przypadku otrzymania druków w zakładu pracy – prosimy o załączenie dokumentacji w oryginałach.
 • Kserokopia nadania PPS – w przypadku kiedy nie posiadają Państwo potwierdzenia nadania, należy wpisać numer PPS na formularzu zgłoszeniowym.
 • Kserokopia dowodu osobistego – prosimy, aby przesyłana kopia dowodu była obustronna i bardzo wyraźna – umożliwiająca bezproblemowe odczytanie informacji na niej zawartych. Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.

W przypadku otrzymywania świadczeń z irlandzkich instytucji  pomocy społecznej  (np. zasiłek rodzinny, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek macierzyński), prosimy  o dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego okres  otrzymania tego świadczenia wraz z przyznaną kwotą.

Uwaga! Zalecamy, aby przed wysłaniem do nas pełnego wniosku wraz z załącznikami, wykonali Państwo kserokopię wszystkich oryginalnych dokumentów na wypadek zagubienia lub zniszczenia przesyłki przez pocztę lub alternatywne firmy kurierskie.

W razie niejasności lub pytań, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta w naszej firmie.