Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zasiłek w Norwegii - procedura


Jeżeli chcą Państwo uzyskać informacje, dotyczące zasiłku rodzinnego/opiekuńczego z Norwegii, to zapraszamy do działu Procedury. Informacje zawarte w tym dziale pozwolą Państwu bez większych problemów przygotować wniosek potrzebny do uzyskania zasiłku. Nasze wieloletnie doświadczenie może okazać się Państwu bardzo pomocne. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej powierzonej nam sprawy jesteśmy w stanie uzyskać dla Państwa zasiłek rodzinny z Norwegii.

O zasiłek norweski na dzieci można starać się nawet do 3 lat wstecz o zasiłek opiekuńczy do 3 m-cy wstecz. Jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki, wówczas świadczenie na pewno zostanie przyznane przez urząd w Norwegii. W przypadku kobiet, które urodziły dziecko w Norwegii, urząd stosuje osobne przepisy, które mówią o tym, iż kobiecie która zarejestruje się w urzędzie meldunkowym zasiłek rodzinny na dziecko przyznawany jest automatycznie.

Wysokość zasiłku rodzinnego w Norwegii wynosi 1054 NOK miesięcznie na jedno dziecko. W przybliżeniu jest to kwota około 553 PLN. Stąd też zachęcamy Państwa do składania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego z Norwegii. Pieniądze z tego tytułu mogą pomóc w zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków do życia i funkcjonowania.

Dodatkowo mają Państwo możliwość starania się o zasiłek opiekuńczy na dziecko. Dotyczy to tych osób, które wychowują dziecko w wieku od 1 do 2 lat lub są opiekunami prawnymi dziecka adoptowanego, które nie rozpoczęło jeszcze procesu edukacji. O taki zasiłek można się ubiegać w przypadku kiedy dziecko nie uczęszcza do państwowego/publicznego finansowanego całkowicie lub częściowo z dotacji publicznych przedszkola dłużej niż przez 20h tygodniowo. Wnioskowanie może mieć miejsce do 3 m-cy wstecz.

Kwota zasiłku opiekuńczego kształtuje się następująco:

  • 7500 NOK/m-c na dziecko będące w wieku od 13 do 23 miesięcy

Uwaga! Zasiłek opiekuńczy nie może być pobierany dłużej niż przez okres 23 miesięcy.

Należy pamiętać, iż norweski NAV stawia osobom wnioskującym o świadczenia rodzinne szereg wymagań.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na rzecz odzysku zasiłku rodzinnego, należy zapoznać się szczegółowo z podanymi poniżej obostrzeniami jakie stawia NAV osobom aplikującym o zasiłek rodzinny:

  • w sytuacji pobierania zasiłku rodzinnego w kraju ojczystym, wysokość świadczenia rodzinnego z NAV zostanie przeliczona i pomniejszona w wypłacie.
  • marynarze pływający na zagranicznych statkach zarejestrowanych w NIS( Norweski Międzynarodowy Rejestr Statków) podlegają ustawodawstwu polskiemu, zatem zasiłek nie będzie im należny.
  • osoby zatrudnione dla zagranicznych zakładów, oddelegowane do pracy w Norwegii, podlegające ubezpieczeniu w kraju ojczystym, nie otrzymują prawa do wypłaty świadczenia.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której drugi rodzic wraz z dzieckiem przybędzie do Norwegii i stanie się członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wypłata świadczenia możliwa jest w takim przypadku nawet przy zatrudnieniu poniżej 12 m-cy.

1. Prosimy o kontakt z naszym biurem

Kiedy podejmą Państwo decyzję o chęci ubiegania się o zasiłek rodzinny lub opiekuńczy, wówczas prosimy o kontakt w tej sprawie z naszym biurem. Aby ułatwić Państwu kontakt z nami, uruchomiliśmy kilka kanałów komunikacji. Wybierając najodpowiedniejszy dla siebie sposób komunikacji mogą Państwo rozpocząć procedurę ubiegania się o świadczenie. Skontaktować się z nami można za pośrednictwem:

  • formularza – znajdującego się po prawej stronie
  • telefonu – dzwoniąc pod numer 0048 (32) 2949263 lub 0048 602370 506
  • poczty elektronicznej – pisząc do nas na adres info@zwrotpodatkow.pl
  • przychodząc bezpośrednio do naszego biura podatkowego

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami, wówczas mogą liczyć Państwo na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji na temat zasiłku rodzinnego/opiekuńczego z Norwegii.

2. Kompletowanie dokumentów

Każdy wniosek w urzędzie wymaga załączenia odpowiednich dokumentów. Starając się o zasiłek rodzinny z Norwegii również należy pamiętać o tym, że urząd wymaga załączenia do wniosku odpowiednich informacji. Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się z działem Dokumenty, gdzie szczegółowo opisane zostały wszystkie wymagania dotyczące wniosku zasiłkowego. Warto także wiedzieć, że część dokumentów jakie muszą znaleźć się we wniosku mogą Państwo otrzymać od nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej. Wystarczy poinformować nas o chęci otrzymania odpowiednich formularzy.

3. Przesyłanie dokumentów potrzebnych do uzyskania zasiłku

Komplet dokumentów, wypełnionych i podpisanych przez osobę ubiegającą się o zasiłek należy przesłać na adres naszego biura listem poleconym lub przesyłką kurierską. Prosimy o dokładne zabezpieczenie przesyłki, gdyż nasze biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z dostarczeniem przesyłki lub zaniedbania ze strony doręczyciela.

Adres naszego biura:

“Jubira” F.H.U.
ul. Sienkiewicza 25b/1
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie

z dopiskiem “Zasiłek Rodzinny/Opiekuńczy Norwegia”

Uwaga! W celu bezpieczeństwa, prosimy o wykonanie kserokopii wszystkich oryginalnych dokumentów i pozostawienie je dla siebie.

4. Przekazanie dokumentów do norweskiego urzędu

Po otrzymaniu od Państwa kompletu dokumentów, nasi specjaliści dokładnie je przeanalizują i stworzą odpowiedni wniosek zasiłkowy, który następnie zostanie przekazany wraz z Państwa dokumentami do urzędu w Norwegii. Po przesłaniu wniosku do NAV w terminie ok. 3 m-cy otrzymacie Państwo zawiadomienie o dostarczeniu do lokalnego Urzędu Marszałkowskiego (ROPS) dodatkowych dokumentów. Po tym okresie ew. zapytania w sprawie do Państwa może kierować bezpośrednio NAV. Średni okres oczekiwania na wydanie decyzji zasiłkowej wynosi: w przypadku osób z D-numerem (tymczasowym) 1-1,5 roku, dla osób z numerem stałym – ok. 6 m-cy. O terminie przyznania świadczenia na dziecko decyduje NAV, stąd też należy uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na decyzję zasiłkową.

5. Uzyskanie decyzji zasiłkowej z urzędu w Norwegii

Jeżeli urząd norweski wyda pozytywną decyzję dotyczącą przyznania zasiłku rodzinnego/opiekuńczego na dziecko, wówczas nie pozostanie nic innego jak tylko oczekiwać na wypłatę środków pieniężnych z tego tytułu. W przypadku kiedy decyzja urzędu jest negatywna, przesyłamy do NAV dodatkowe pisma wyjaśniające, które mają na celu zmianę decyzji urzędu. Decyzja o przyznaniu zasiłku zostanie przesłana na Państwa adres korespondencyjny, jaki widnieje w bazie norweskiego urzędu.

6. Wypłata środków pieniężnych z tytułu zasiłku rodzinnego na dziecko

Zasiłek rodzinny/opiekuńczy z Norwegii przesyłany jest na Państwa konto bankowe na koniec każdego miesiąca. Jeżeli wnioskowano o przyznanie zasiłku za wcześniejsze lata, wówczas należy liczyć na wypłatę środków pieniężnych z norweskiego urzędu z uwzględnieniem wyrównania za wnioskowany okres.

W przypadku pytań dotyczących procedury zasiłkowej, prosimy o kontakt z naszym biurem.