Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Anglii - dokumenty


Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii – dokumenty

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii możliwy jest tylko wtedy, gdy posiadają Państwo odpowiednie dokumenty poświadczające pracę na terenie UK. W tym celu należy pamiętać, że każdy dokument jaki otrzymują Państwo z urzędu lub od pracodawcy może mieć późniejszy wpływ na otrzymanie zwrotu podatku.

Aby móc złożyć wniosek o rozliczenie podatku z zagranicy należy wypełnić i podpisać odpowiednie formularze a także posiadać odpowiednie dokumenty z okresu zatrudnienia, za który chcą się Państwo rozliczyć.

 •  Umowa – należy ją podpisać na dwóch egzemplarzach
 •  Formularz zgłoszeniowy – prosimy o dokładne jego wypełnienie i podpisanie.

Do wniosku należy dołączyć także brytyjskie formularze. W tym przypadku bardzo ważne jest, aby stosować się do wymogów brytyjskiego urzędu podatkowego. Stąd też prosimy, aby podpisali Państwo poniższe dokumenty kolorem niebieskim w sposób identyczny jak ma to miejsce na dowodzie osobistego.

 • P85-1 – prosimy złożyć podpis w pozycji Name.
 • P85 – dwa egzemplarze – dokument należy podpisać w pozycji Signature. Bardzo ważną informacją dla Państwa jest fakt, że należy przesłać taką liczbę podpisanych dokumentów, ile razy wyjeżdżali Państwo z UK (pomijając okresy urlopowe).
 • R38  – dwa egzemplarze– na tym dokumencie należy złożyć podpis w dwóch miejscach – w pozycjach Claimant’s signature.
 • 64-8 – dwa egzemplarze –  prosimy o podpisanie się w pozycji Signature
 • SA370 – prosimy o złożenie podpisu w pozycji Signature

Dokumenty mogą Państwo otrzymać od nas za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną.

Możecie Państwo również samodzielnie wydrukować, uzupełnić i przesłać do nas komplet dokumentów rozliczeniowych.

UWAGA: Osoby zarejestrowane w urzędzie jako Self Employed/Self Assessment (samozatrudnione/samorozliczające się) mają obowiązek podpisania odpowiedniej deklaracji Tax Return w zależności od rozliczanego roku podatkowego. Dodatkowo osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie UK (Self Employed) zobowiązane są do wypełnienia i podpisu dokumentu Samozatrudnienie – koszty.

 Dokumenty wymagane przy złożeniu wniosku o zwrot podatku:

 • P45/P60/Statement of Earnings (SOE) lub Payslip – oryginalne dokumenty otrzymywane od każdego pracodawcy z UK w danym roku podatkowym. W przypadku podejmowania pracy w Wielkiej Brytanii na przełomie roku podatkowego, prosimy o dostarczenie dokumentów P60 za oba lata podatkowe. W przypadku ich braku, prosimy o przesłanie nam paska płacowego (tzw. Payslip’u) z końca marca danego roku. W sytuacji braku druku P45/SOE, prosimy o przesłanie ostatniego paska płacowego.
  UWAGA: W przypadku osób z własną działalnością gospodarczą do rozliczenia wymagane będą oryginały wszystkich voucher’ów/invoice’ów (faktur).W przypadku ich nieposiadania, należy przesłać oświadczenie, w którym wykazany będzie dochód oraz wysokość odprowadzonego podatku za każdy miesiąc pracy.
 • Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu – bardzo ważnym jest, aby sporządzona kopia była bardzo wyraźna i umożliwiała odczytanie pełnych danych. W przypadku dostarczenia kserokopii dowodu osobistego prosimy, aby była to obustronna kopia dokumentu.
  Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • W przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych/zasiłku chorobowego/zasiłku na dzieci na terenie UK, należy załączyć dokumenty poświadczające wypłatę oraz okres pobierania świadczenia.

Uwaga! Prosimy, aby przed wysłaniem dokumentów do naszego biura zrobili Państwo ich kserokopie. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub zniszczenie dokumentów w przypadku zaniedbań ze strony firm kurierskich lub poczty.

W przypadku pytań i wątpliwości co do skompletowania pełnej dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o zwrot podatku z Anglii, prosimy o kontakt z naszym biurem. Dołożymy wszelkich starań, aby udzielić Państwu rzetelnej informacji na zadane pytania.