Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Z dyplomem na zmywak. Poziom wykształcenia wyjeżdżających Polaków

Z dyplomem na zmywak. Poziom wykształcenia wyjeżdżających Polaków

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2011 roku pozwolił oszacować poziom wykształcenia emigrujących Polaków. Wynika z niego, że 1,2 mln osób wyjeżdżających za granicę w celu zarobkowym miało co najmniej wykształcenie średnie.

Kwalifikacje kontra zawód

Prof. Krysytna Iglicka, demograf, ekonomista, rektor Uczelni Łazarskiego wypowiada się na ten temat następująco: „Ci, co wyjechali, na ogół już nie wracają, a to oznacza, że zmarnotrawiony został wielki sukces edukacyjny, z jakim mieliśmy do czynienia podczas transformacji gospodarki. Tracimy szansę na zwiększenie innowacyjności naszego kraju i poprawę rozwoju demograficznego”.

Inne informacje na temat emigrujących rodaków znaleźć można w artykule: Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 1.

Niestety w większości przypadków wyjeżdżający Polacy nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia w kraju. Dlatego ich wyjazd jest niejako wymuszony przez rodzime warunki na rynku pracy. Za granicą natomiast ci młodzi, częstokroć wykształceni ludzie pracują poniżej swoich możliwości i kompetencji. Praca na przysłowiowym „zmywaku” to swoiste trwonienie czasu i pieniędzy oraz wysiłku włożonego w ich edukację, która okupiona była pieniędzmi rodziców.

Dodatkowo emigranci, którzy posiadają wyższe wykształcenie, a z badań GUS wynika, iż jest ich ponad 400 tys., poprzez pracę w innym, niż wyuczonym zawodzie narażeni są na utratę kompetencji. Wynikiem tego jest brak aspiracji, brak chęci do kontynuowania nauki w zawodzie, a także praca na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji.

Trudno oceniać innych ludzi, którzy pomimo włożenia godzin i lat wysiłków w edukację trwonią swoje umiejętności i możliwości intelektualne na czynności niewymagające wyższego wykształcenia. Każdy ma prawo do własnych wyborów, niemniej jednak zawsze należy pamiętać, aby mierzyć wysoko, i stawiać sobie coraz wyżej poprzeczkę.

Więcej na temat pracy dla obywateli krajów Europy znaleźć można w artykule: Łakomy kąsek. Warunki pracy w Niemczech.