Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Łakomy kąsek. Warunki pracy w Niemczech

Łakomy kąsek. Warunki pracy w Niemczech

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, iż w 2012 roku wyjechało do Niemiec 500 000 Polaków, na pobyt czasowy. Wskazuje to jasno, że Niemcy, jako zarówno atrakcyjny geograficznie sąsiad Polski, ale także dający możliwości godziwego zarobku kraj jest coraz częściej wybierany przez naszych rodaków, jako miejsce emigracji. Jak przedstawia się sytuacja zarobkowa w tym kraju?

Sąsiedzka diagnoza społeczna.

W 2011 roku, w maju państwo niemieckie otworzyło rynek pracy dla obywateli ośmiu państw. W grupie tej znalazła się także Polska. Główny Urząd Statystyczny oszacował, iż tego samego roku do Niemiec wyjechało 470 000 obywateli polskich, na pobyt czasowy. Rok później, czyli w 2012 roku liczba emigrantów, przemieszczających się w celach zarobkowych zwiększyła się do liczby 500 000 Polaków.

Więcej informacji na temat rynku pracy przeczytać można w artykule: Szanse czy zagrożenia? Zawody regulowane w Unii Europejskiej. Cz. 1.

Raport „Diagnoza Społeczna” wydany w tym roku prognozuje, iż w ciągu najbliższych 2 lat, planuje wyjechać za granicę w celach zarobkowych 8 proc. respondentów. Co ciekawe najczęściej wskazywanym miejscem wyjazdów są Niemcy. Co czwarty ankietowany udzielił właśnie takiej odpowiedzi.

Polacy całkiem nieźle radzą sobie na rynku pracy u naszego wschodniego sąsiada. Opierając się na analizie bezrobocia w tym kraju z czerwca 2012 roku, można śmiało powiedzieć, iż wskaźnik bezrobocia wśród osób niebędących narodowości niemieckiej był dwukrotnie niższy, niż we wcześniejszych latach. Wynosił 13,9 proc. a Polacy mieszkający w Niemczej byli jedną z najniższych pod względem bezrobocia grup (12,2 proc.).

Realne i nominalne wynagrodzenie

Wynagrodzenie realne w Niemczech w roku 2012 wzrosło o 0,5 proc. Było ono niższe niż wskaźnik inflacji wynoszący 2 proc. Nominalne płace także wzrosły w analizowanym okresie o 2,5 proc.
Niemcy, jako państwo będące stosunkowo niedaleko kraju ojczystego stanowi atrakcyjną opcję dla Polaków, planujących emigrację w celach zarobkowych. A jaka jest Wasza opinia?

Informacje powiązane z powyższym tematem znaleźć można w artykule: Nowe regulacje na „żłobkowym” poziomie. Niemiecka polityka prorodzinna. Cz. 1.