Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 1

Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 1

Otwarcie granic w wyniku powstania Unii Europejskiej spowodowało wzrost możliwości obywateli państw należących do Wspólnoty. Swobodne przemieszczanie się w celach zarobkowych, oraz wybór miejsca życia rozszerzył się z granic ojczystego, znanego państwa do rozmiarów „kontynentalnych”. Niestety zarówno w przypadku tworzenia się nowych struktur, jak również biorąc pod uwagę ciemniejszą naturę człowieka możliwe są nadużycia, pozbawiające obywateli Europy podstawowych praw, a nawet godności osobistej. Na szczęście wśród struktur zarządzających prawidłowym funkcjonowaniem UE znajduje się także komórka, odpowiedzialna za przysłowiowe wyłapywanie tworzących się nieprawidłowości.

Niepokojące praktyki

Instytucja Rady Europy, Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI), stworzyła raport poświęcony Holandii. Przedstawiony w Strasburgu dokument ostro krytykuje m.in. tworzenie “gett” dla imigrantów zarobkowych z Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podkreślają jego autorzy: „Urzędy pośrednictwa pracy oraz osoby odpowiadające za rekrutację często stosują dyskryminujące praktyki wobec sezonowych pracowników z Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej.”

Informacje na temat państw Unii Europejskiej zawarte są także w artykule:Łakomy kąsek. Warunki pracy w Niemczech.

W raporcie uwzględnione zostały warunki życia pracowników najemnych. Według ECRI urzędy pracy niesłychanie często stosują nadużycia, kierując Polaków do miejsc noclegowych, niespełniających standardów sanitarnych. Dodatkowo są one położone w odległych rejonach, co wpływa na uciążliwość egzystencji osób w nich mieszkających. Pracownicy z naszej ojczyzny zatrudniani w sektorze rolnictwa są, jak podają analitycy zjawiska w raporcie, często wykorzystywani przez pracodawców.

Przewodnicząca ECRI, Eva Smith zasygnalizowała pojawiające się, niepokojące zjawiska, takie jak: zmniejszenie funduszy na działalność kilku organizacji walczących z dyskryminacją, jak również fakt, że część krajowych mediów i polityków częstokroć przedstawia islam i jego wyznawców, jako zagrożenie dla holenderskiego społeczeństwa, co powoduje wzmożenie w nim rosnącej niechęci do imigrantów. Autorzy dokumentu podkreślają: „Choć proces integracji wciąż postrzega się jako dwukierunkowy, to ciężar integracji coraz bardziej zrzuca się na migrantów; planowana jest również redukcja środków na integrację”.

Więcej na temat działań KE znaleźć można w artykule:Niezastąpiony surowiec, czy trucizna? Ropa z Kanady pod lupą.