Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 2

Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 2

Raport Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wykazał także inne problemy, dotyczące warunków przebywania obcokrajowców w Holandii. Zaniepokojenie wzbudziła kwestia braku narodowej strategii integracyjnej m.in. dla społeczności Romów i Sinti oraz antysemickie zaśpiewy skandowane na piłkarskich meczach. Analizując nowo wprowadzone wymagania w teście integracyjnym, który przeznaczony jest dla krewnych osób już przebywających w Holandii zauważono znamiona dyskryminacji osób posiadających niskie wykształcenie, osób starszych, niepiśmiennych. Wymagania te utrudniają łączenie się rodzin.

Dotkliwe finansowo surowe kary

Zgodnie z raportem ECRI: „Jeśli osoba chcąca pozostać w Holandii na stałe nie przystąpi do egzaminu integracji obywatelskiej w ciągu trzech lat od przyjazdu, grożą jej nieproporcjonalnie surowe kary – od grzywny, przez nieprzedłużenie tymczasowego pozwolenia na pobyt w kraju, po wycofanie takiego pozwolenia. Wysokie koszty uzyskania takiego zezwolenia oraz wysokie nakłady, jakie należy ponieść w związku z kursami integracji i przystąpienia do egzaminu, mogą utrudniać imigrantom uzyskanie zezwolenia na pobyt stały.”

Więcej na temat raportu ECRI przeczytać można w artykule: Raport w obronie. Rada Europy w sprawie imigrantów. Cz. 1.

W dokumencie stworzonym przez komórkę Rady Europy znajdują się także pozytywne działania, zasługujące na szczególną uwagę. Wskazane zostały postępy poczynione przez holenderskie państwo w ostatnich latach. Są nimi: obowiązek przyjmowania przez policję zgłoszeń przestępstw na tle rasistowskim, a także kampanie namawiające ofiary przestępstw nienawiści do zgłaszania ich w odpowiednich instytucjach, oraz stworzenie gęstej sieci skutecznie działających ośrodków walki z dyskryminacją.

Rekomendacją ECRI jest zalecenie uznania m.in. motywów nienawiści na tle rasowym za okoliczność obciążającą w ujęciu holenderskiego prawa karnego, a także podjęcie konkretnych działań w walce z nadmiernym eksploatowaniem pracowników tymczasowych.

ECRI zajmuje się badaniami pod względem dyskryminacji na terenie wszystkich 47 państw członkowskich Rady Europy. Raport na temat Holandii stworzony został na podstawie wizyty delegatów instytucji we wrześniu 2012 roku i obejmuje zakresem okres do marca 2013 roku.

Powyższy przykład pokazuje, iż mimo ogromu zmian wprowadzonych podczas tworzenia struktur Unii Europejskiej możemy być spokojni o bezpieczeństwo swoje, oraz naszych najbliższych, którzy zdecydowali się, bądź zdecydują na wyjazd za granicę.

Więcej informacji na temat Unii Europejskiej przeczytać można w artykule: Koniec z wizami wjazdowymi? Fińska propozycja dla rosyjskich turystów.