Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Koniec z wizami wjazdowymi? Fińska propozycja dla rosyjskich turystów

Koniec z wizami wjazdowymi? Fińska propozycja dla rosyjskich turystów

Rosyjscy turyści, dzięki liberalnej polityce wizowej Finlandii chętnie odwiedzają ten kraj. Rocznie decyduje się na przekroczenie fińskiej granicy ok. 4 mln Rosjan. Jak pokazują najnowsze badania bezwizowy ruch podwoiłby liczbę wschodnich turystów, a dzięki temu nastąpiłaby poprawa gospodarki fińskiego państwa.

Gdzie na wypoczynek?

Uniwersytet Wschodniej Finlandii opracował raport, z którego wynika pozytywny skutek zniesienia wiz dla Rosjan. Dzięki temu możliwe byłoby utworzenie 12 tys. miejsc pracy w sektorze hotelowym i gastronomii. Jednocześnie wszelkie branże związane z turystyką miałyby szansę zwiększyć dochody o 800 mln euro rocznie. Z tego do budżetu państwa fińskiego trafiłoby dodatkowe 180 mln euro tytułem podatków.
Więcej na temat Rosji przeczytać można w artykule: Przyszłość w naszych rękach. Zagrożenia związane z planami wierceń na Arktyce.

Wizja zwiększającej się liczby turystów zza wschodu skutkowałaby zwiększeniem inwestycji w obsługę turystyczną w języku rosyjskim, a także rozbudowę infrastruktury przygranicznej. Niemniej jednak, jak podkreślają fińscy naukowcy zniesienie wiz ma także i drugą stronę medalu. Być może dochód z podatków byłby większy, ale znacznie zmalałby dochód uzyskiwany z opłat pobieranych za wydanie wiz, który szacowany jest na ok. 20 mln euro rocznie. Obawy występują także w temacie wzrostu przestępczości.

W ubiegłym roku Rosjanie otrzymali 5 mln wiz, uprawniających do wjazdu na teren strefy Schengen, co piąty dokument dotyczył Finlandii. Instytut Aula przeprowadził sondaż wśród fińskich parlamentarzystów, samorządowców i biznesmenów. Prawie 50 proc. ankietowanych opowiedziało się za zniesieniem wiz dla Rosjan, a jedynie 28 proc. była przeciwna.

Wszelkie działania związane z liberalizacją lub zniesieniem wiz dla Rosjan odbywają się na szczeblu unijnym. Pierwszym krokiem w tych działaniach było przygotowanie w 2011 roku programu działań, mającego przygotować państwa do zniesienia wiz w krótkich podróżach.

Wymaga to jednak rozbudowanych przedsięwzięć technicznych, takich jak: zapewnienie bezpieczeństwa dokumentów, (np. wprowadzanie biometrycznych paszportów), zarządzanie kontrolami, zwalczanie nielegalnej imigracji, współpracę sądowniczą, a także walkę ze zorganizowaną przestępczością. Być może doczekamy się takiego dnia, kiedy podróż po całym świecie będzie wymagała jedynie biletu na samolot i walizki.

Jeśli szukasz informacji na temat decyzji Unii Europejskiej, polecamy artykuł: Niezastąpiony surowiec, czy trucizna? Ropa z Kanady pod lupą.