Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot podatku z Holandii - dokumenty


Zwrot podatku z Holandii – wymagane dokumenty

Każdy wniosek, jaki zechcą Państwo złożyć, aby starać się o zwrot podatku z Holandii wymaga załączników w postaci dokumentów potwierdzających zatrudnienie i pobyt w Holandii. Dlatego też zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartymi poniżej.

W przypadku posiadania wszystkich niezbędnych pism i druków wymaganych we wniosku, mogą Państwo liczyć na szybsze rozliczenie podatku z Holandii. Dzięki naszemu indywidualnemu podejściu do każdej sprawy możemy na bieżąco monitorować przebieg Państwa rozliczenia.

Do sporządzenia pełnego wniosku podatkowego, pozwalającego rozliczyć się z holenderskim urzędem wymagany jest komplet dokumentów. Dokumenty mogą zostać do Państwa przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub możemy przesłać je na wskazany adres e-mail. W przypadku poczty elektronicznej będą Państwo musieli samodzielnie wydrukować przesłane przez nas materiały.

Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów:

 • Umowa – prosimy o wypełnienie 2 jednakowych egzemplarzy oraz czytelne podpisanie się imieniem i nazwiskiem
 • Ankieta personalna – prosimy o podanie wszystkich, poprawnych danych oraz podpisanie się imieniem i nazwiskiem
 • Załącznik do ankiety – prosimy o podanie wszystkich, poprawnych danych (tylko w przypadku rozliczenia się ze współmałżonkiem/ą/partnerem fiskalnym) oraz podpisanie się imieniem i nazwiskiem
 • Lista załączników – prosimy aby zaznaczyli Państwo odpowiednie pola, a także podpisali się czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • Konto bankowe – prosimy o czytelne wypełnienie dokumentu oraz podpisanie się imieniem i nazwiskiem

Poniżej wyszczególnione zostały holenderskie dokumenty, wymagane przez tamtejszy urząd.

Bardzo prosimy, aby podpisali je Państwo we wskazanych miejscach w sposób identyczny jaki widnieje w Państwa dowodzie osobistym lub paszporcie (strona ze zdjęciem). Dokumentów nie należy uzupełniać o dane i daty. Prosimy o składanie podpisów na dokumentach niebieskim kolorem długopisu.

 • Verandering correspondentieadres – podpis w ramce w pozycji Handtekening
 • Opgaaf-Elektronische Handtekening – podpis w ramce oznaczonej jako Uw handtekening
 • Volmacht – dwa egzemplarze – podpis w pozycji Handtekening volmachtgever
 • Opgaaf rekeningnummer – podpis w miejscu Mijn handtekening

Do powyższych druków prosimy o załączenie  następujących dokumentów:

 • kopie Jaaropgaaf’ów otrzymanych od wszystkich pracodawców w Holandii
 • kopię nadania numeru Sofi/BSN
 • 4 kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport – strona ze zdjęciem). Prosimy, aby przesyłane do nas kopie były bardzo wyraźne i umożliwiały bezproblemowe odczytanie informacji na nich zawartych.
  Uwaga! Kopia dowodu osobistego nie może być repliką dokumentu w rozumieniu ustawy o dokumentach publicznych, tzn. nie może mieć cech autentyczności. Warunek ten jest spełniony w szczególności, gdy kopia jest wykonana w powiększeniu powyżej 120% rzeczywistego rozmiaru dokumentu. Dokumenty niespełniające tego wymogu nie będą przyjmowane.
 • kopie wszystkich PIT-11/PIT-40/PIT-28 – dokumenty te należy dołączyć w momencie, kiedy uzyskali Państwo przychód w Polsce a w przypadku uzyskania przychodu na terenie innego kraju należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy
 • w przypadku posiadania meldunku w Holandii, prosimy o załączenie druków poświadczających ten fakt (potwierdzenie zameldowania z holenderskiego urzędu gminy – Gemeente)
 • druk A1 – należy załączyć  tylko w przypadku gdy płatność składek na ubezpieczenie na czas zatrudnienia miała miejsce poza terenem Holandii

Uwaga! Prosimy, aby wykonali Państwo kserokopie wszystkich przesyłanych do nas dokumentów. Będzie to zabezpieczenie w przypadku zniszczenia lub zagubienia przesyłki przez doręczyciela.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dokumentów wymaganych do sporządzenia wniosku o zwrot podatku, prosimy o kontakt w tej sprawie z działem obsługi klienta naszej firmy.