Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld a świadczenie wychowawcze 500+ z Polski

Niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld a świadczenie wychowawcze 500+ z Polski

Pracujesz na terenie Niemiec i chcesz się starać o niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld na przebywające na terenie Polski dzieci? Pobierasz świadczenie wychowawcze 500+ i nie wiesz jaki wpływ te świadczenia mają na siebie? A może nie wiesz o które z tych świadczeń powinieneś zawnioskować? W dzisiejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie Twoje wątpliwości. Zapraszamy do lektury.

Świadczenie wychowawcze 500+

Dnia 01.04.2016r. weszła w życie ustawa o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci. W myśl tej ustawy rodzice, opiekunowie prawni oraz opiekunowi faktyczni, zostali uprawnieni do otrzymywania nieopodatkowanej pomocy finansowej w wychowywaniu dzieci (tzw. świadczenia wychowawczego 500+). Na dzień wprowadzenia świadczenia 500+, przysługiwało ono:

  • każdemu drugiemu i kolejnemu dziecku w rodzinie, aż do dnia osiągnięcia pełnoletniości, niezależnie od wysokości dochodu na członka rodziny;
  • na pierwsze dziecko w rodzinie, ale tylko wtedy gdy dochód w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczał 800zł. W przypadku rodzin w których członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, próg dochodowy wzrastał do kwoty 1200zł na członka rodziny.

Od dnia 01.07.2019r. nastąpiła zmiana w ustawie, podyktowana licznymi protestami rodzin, których dochody przekraczały kryterium dochodowe. Od tego dnia pomoc należy się również pierwszemu dziecku w gospodarstwie bez względu na kryterium dochodowe. Niezmienny pozostał natomiast fakt, że świadczenie nie należy się dzieciom pełnoletnim, nawet jeśli kontynuują naukę. Nie zmieniła się również wysokość świadczenia.

Zasiłek Rodzinny z Niemiec - Kindergeld

Zasady pobierania świadczenia Kindergeld w Niemczech istotnie różnią się od świadczeń na terenie Polski. Od zawsze przysługiwały niezależnie od wysokości dochodów członków rodziny, a ich wysokość na przełomie lat również znacznie się różniła, od wysokości świadczenia 500+. Na przestrzeni lat rząd niemiecki już kilkakrotnie zmieniał ich wysokość, o czym świadczy poniższa tabela:

    07.2019…  2018-06.2019  2017 2016 2015 2014-2010  2009 2008
KINDERGELD  1,2 DZIECKO  204 EUR  194 EUR  192 EUR  190 EUR  188 EUR  184 EUR  164 EUR  154 EUR
  3 DZIECKO  210 EUR  200 EUR  198 EUR  196 EUR  194 EUR  190 EUR  170 EUR  154 EUR
  4, KOLEJNE  235 EUR  225 EUR  223 EUR  221 EUR  219 EUR  215 EUR  195 EUR  179 EUR

Kindergeld jest należny:

  • każdemu dziecku do momentu ukończenia 18. roku życia
  • każdemu dziecku pomiędzy ukończeniem 18. a 25. roku życia, spełniającemu warunek kontynuowania nauki

W przypadku obcokrajowców, zasiłek ten należy się dzieciom, których co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prawnych przebywa na terenie Niemiec w celach zarobkowych i posiada tam nieograniczony obowiązek podatkowy. Nieograniczony obowiązek podatkowy nabywa się natomiast pracując na terenie Niemiec i odprowadzając tam podatki nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy- 183 dni. Ponadto, osoba wnioskująca o Kindergeld, musi być zameldowana w Polsce z dziećmi, których wniosek dotyczy. Muszą tym samym tworzyć wspólne gospodarstwo domowe.

Co istotne, zasadność przyznania Kindergeld uzależniona jest również od odpowiedniego udokumentowania faktu zatrudnienia na terenie Niemiec. W tym zakresie służymy Wam pomocą i zalecamy kompletowanie całości dokumentacji otrzymywanej zarówno z niemieckich urzędów, jak i od pracodawcy :)

Niemieckie państwo od dawna dba o bezpieczeństwo finansowe dzieci i ich rodzin.  System socjalny w Niemczech od zawsze był szerzej rozbudowany niż polski. Jak w każdym kraju, także i w Niemczech świadczenia socjalne wzbudzają ogromne kontrowersje. W przypadku Kindergeld, głównym elementem spornym jest fakt, iż świadczenie to- po spełnieniu określonych warunków- jest należne również dzieciom mieszkającym poza terenem Niemiec, co niekoniecznie podoba się rodowitym Niemcom. Kilkakrotne próby zmiany tych przepisów przez niemieckie partie, na przepisy uniemożliwiające pobierania Kindergeld w takich sytuacjach, na szczęście się nie powiodły.

O tym, jaki wpływ ma pobieranie świadczenia wychowawcze 500+, na pobierany zasiłek rodzinny z Niemiec- Kindergeld oraz czym jest tak zwana koordynacja tych świadczeń przeczytacie Państwo poniżej.

Koordynacja świadczeń rodzinnych pobieranych na obszarze Unii Europejskiej, czyli Kindergeld i 500+ w praktyce

Wszystkie świadczenia wypłacane na terenie Unii Europejskiej, a co za tym idzie- również świadczenia rodzinne- podlegają koordynacji świadczeń. Na przykładzie omawianego świadczenia wychowawczego 500+ i Kindergeld oznacza to, że w praktyce każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wniosku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Oznacza to, że nie sam wnioskodawca, a urzędy na podstawie obowiązujących przepisów decydują, czy i na terenie którego kraju świadczenia są należne.

Kindergeld a 500+

Na terenie Polski, wnioski o świadczenia rodzinne należy składać w ośrodkach pomocy społecznej z uwzględnieniem informacji o zatrudnieniu w NiemczechWe wniosku należy również wskazać  informację, iż odrębnie został przez nas złożony wniosek o Kindergeld na terenie Niemiec. Następnie taki wniosek o świadczenia rodzinne w Polsce, zostaje skierowany do  odpowiednich urzędów wojewódzkich. To właśnie urzędy wojewódzkie są odpowiedzialne za kontakt z zagranicznym urzędem i rozpatrzenie sprawy, uwzględniając przy tym zasady koordynacji świadczeń na terenie Unii Europejskiej.

Urząd odpowiedzialny za rozpatrywanie i prowadzenie spraw Kindergeld dla Polaków na terenie Niemiec, to Familienkasse Sachsen. We wniosku kierowanym do Familienkasse, również należy wykazać informacje o szczegółach zatrudnieniu wnioskodawcy i drugiego rodzica, a także o fakcie pobierania, lub złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie świadczeń? Jak często trzeba to robić?

Wnioski o 500+ w Polsce

Wnioski na terenie Polski rozpatrywane są za okres od momentu jego złożenia w urzędzie. Nie istnieje możliwość zawnioskowania za okres wsteczny, nawet jeśli świadczenia za ten okres byłyby należne. Aktualnie wydawane decyzje dotyczące 500+ ważne są do 31.05.2021r. Każda zmiana, w szczególności dotycząca statusu rodziny i zatrudnienia, wymaga zgłoszenia i poświadczenia odpowiednimi dokumentami, zgodnie z wytycznymi urzędników.

Wnioski o Kindergeld w Niemczech

W Niemczech natomiast, od dnia 01.01.2018r. można wnioskować o Kindergeld za okres bieżący i maksymalnie do 6 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku. Przed 01.01.2018r. można było składać wnioski nawet do 4 lat wstecz! W odróżnieniu od Polski, w Niemczech nie istnieją okresy świadczeniowe. Wniosek o Kindergeld należy złożyć przed upływem 183 dni od momentu rozpoczęcia zatrudnienia tak, aby nie utracić prawa do świadczeń za pierwsze miesiące pracy! Aktualizacja wniosku o Kindergeld jest konieczna w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w sytuacji osobistej lub, jeśli takie zmiany nie nastąpią, od indywidualnej oceny wniosku przez urzędnika. Jego decyzja opiera się głównie na ważności dokumentów mu przedstawionych- okresu ważności A1, umowy o pracę, wieku dzieci itp. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule: Korespondencja z Familienkasse - „Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku na dzieci”.

Co w przypadku, gdy przysługuje mi zarówno 500+ jak i Kindergeld? Kiedy tak się dzieje?

Wielu z Was nie zdaje sobie sprawy z tego, że w tym samym okresie te świadczenia mogą być należne jednocześnie w obydwu Państwach! W zależności od całościowej sytuacji rodziny, właściwy miejscowo urząd wojewódzki stwierdza, które z państw ma pierwszeństwo w wypłacie świadczeń.

Jeśli to Niemcy zostaną wskazane jako kraj pierwszeństwa, otrzymacie pełną kwotę Kindergeld, a z Urzędu Wojewódzkiego otrzymacie decyzję odmowną. Nie zwalnia Was to jednak z obowiązku składania wniosku w Polsce za każdy okres świadczeniowy!
W odwrotnej sytuacji, kiedy to Polska zostanie uznana jako kraj pierwszeństwa, otrzymacie decyzję pozytywną z Urzędu Wojewódzkiego. Na jej podstawie otrzymacie całość świadczenia „500+” na dziecko, a w Niemczech zostanie Wam wypłacony tzw. „dodatek dyferencyjny”. Dodatek ten to nic innego jak  dopłata do równowartości należnego Wam w Niemczech zasiłku Kindergeld. Kwota ta zwykle wynosi około 90 Euro / na miesiąc.

Jak długo trzeba czekać na decyzję?

Przy poprawnym skompletowaniu wniosku, urząd niemiecki w ostatnim czasie wydaje decyzje w tempie wręcz błyskawicznym- nierzadko decyzje wydawane są nawet w okresie 2-3 tygodni od daty złożenia wniosku, natomiast średni czas oczekiwania to 1-2 miesięcy.

Trochę inaczej przedstawia się sprawa w polskich urzędach. Tutaj czas oczekiwania na decyzję znacznie się wydłuża. Z informacji uzyskiwanych od naszych klientów wynika, iż średnio trwa to około roku, a w szczególnych przypadkach nawet dwa lata!

Ze względu na długi czas oczekiwania na decyzję z Polski, niemiecki urząd automatycznie potrąca z Kindergeld polskie świadczenia, wydając tzw. „decyzję przejściową”. To, czy potrącenia były słuszne, jest w późniejszym czasie weryfikowane w oparciu o treść otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego decyzji.

Podsumowując obie części naszego artykułu, niezależnie od tego, jakie informacje zostaną udzielone w polskim urzędzie- a z doświadczenia wiemy, że często mijają się one z prawdą- podczas zatrudnienia w Niemczech, wnioski o świadczenia rodzinne, należy składać zarówno w Polsce jak i w Niemczech!

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy w zakresie złożenia wniosku w Niemczech. Pamiętajcie jednak, iż żaden urząd wojewódzki nie składa w Waszym imieniu wniosku za granicą! W tym celu należy skompletować odrębną dokumentację, którą możemy Wam wysłać zarówno drogą pocztową, jak i elektronicznie- w zależności od indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo, zalecamy składanie wniosków w Polsce nie tylko o świadczenie wychowawcze, ale również o zasiłek rodzinny, gdyż w dalszym ciągu zdarzają się przypadki potrącenia także tego świadczenia. To wnioskodawca jest zobowiązany do dbania o swoje interesy. W przypadku, gdy niemiecki urząd dokona potrąceń (mimo że świadczenia w Polsce nie były pobrane) bez decyzji odmownej wydanej przez polski urząd, nic nie wskóramy!