Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Korespondencja z Familienkasse - „Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku na dzieci”

Korespondencja z Familienkasse - „Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku na dzieci”

Otrzymałeś decyzję zasiłkową z Familienkasse przyznającą Kindergeld? Pobierasz na bieżąco świadczenia rodzinne z Niemiec? Sądzisz, że wszystkie formalności w zakresie zasiłku są już za Tobą? Niestety musimy Cię zmartwić- niemiecka Familienkasse po jakimś czasie może odesłać do Ciebie pismo z żądaniem aktualizacji Twoich danych. Więcej informacji na ten temat przeczytasz w naszym artykule.

W jaki celu Familienkasse wysyła do nas ankietę do sprawdzania prawa do zasiłku?

Ankieta do sprawdzania prawa do zasiłku jest odsyłana przez Familienkasse przede wszystkim do osób, które pobierają już świadczenia rodzinne z Niemiec. Urząd w ten sposób sprawdza, czy dana osoba w dalszym ciągu jest uprawniona do wypłaty Kindergeld. Nawet jeśli na decyzji zasiłkowej jest wzmianka o tym, że zasiłek został przyznany do nadal, wnioskodawca może zostać skontrolowany przez urząd i otrzymać pismo z żądaniem uzupełnienia dodatkowych dokumentów.

O co właściwie pyta nas urząd?

Familienkasse poprzez ankietę w szczególności weryfikuje poniższe kwestie:

 • Czy w dalszym ciągu pracujemy na terenie Niemiec?
 • Czy nasz współmałżonek podejmuje zatrudnienie?
 • Czy nasza sytuacja rodzinna się zmieniła?
 • Czy na terenie Polski pobieramy świadczenia rodzinne?
 • Czy nasze dzieci w dalszym ciągu się uczą?
 • Czy w dalszym ciągu podlegamy ubezpieczeniu niemieckiemu/polskiemu?

Same odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie nie są wystarczające dla urzędu. Należy również przedłożyć odpowiednie zaświadczenia od pracodawcy, polskich urzędów itd. Co ważne, wszystkie dane na ankiecie i załącznikach, muszą być spójne!

Kiedy można się spodziewać ankiety z Familienkasse?

Nie ma reguły co do tego po jakim czasie Familienkasse może odesłać do nas ankietę do sprawdzania prawa do zasiłku. Z naszej obserwacji wynika jednak, iż urząd kontroluje wnioskodawcę w momencie gdy:

 • okres zatrudnienia wykazany na druku Bescheinigung des Arbeitgebers/ umowie o pracę dobiega końca;
 • dzieci ukończyły 18 rok życia;
 • okres nauki dzieci wykazany na druku Schulbescheinigung dobiega końca;
 • niemiecka karta ubezpieczeniowa (np. z AOK) traci ważność;
 • okres oddelegowania wykazany na formularzu A1 dobiega końca.

Musimy tu jednakże zaznaczyć, iż zdarzają się również przypadki, gdzie Familienkasse pomimo aktualnej ważności dokumentów wnioskodawcy i tak wysyła do niego ankietę. Czy w tym wypadku  jest zatem konieczność uzupełniania całej ankiety i odesłania odpowiednich poświadczeń do urzędu? Jak najbardziej! Jeśli wnioskodawca w dalszym ciągu chce pobierać Kindergeld, jest zobowiązany do uzupełnienia ankiety wraz z odpowiednimi załącznikami.

Ile czasu mamy na odesłanie dokumentacji do urzędu?

Termin w jakim należy odesłać formularz wraz z odpowiednimi załącznikami jest wskazany na przesłanej przez urząd ankiecie. Zazwyczaj jest to 8 tygodni od daty widniejącej na piśmie z Familienkasse. Bywają również przypadki, gdzie urząd domaga się odpowiedzi w krótszym czasie i żąda odesłania wszystkich niezbędnych wyjaśnień w terminie do 4 tygodni. Oczywiście należy także wziąć pod uwagę dodatkowo czas, w którym nasza korespondencja zostanie dostarczona z Polski do Niemiec. Zalecamy również sporządzenie kopii wszelkiej dokumentacji wysyłanej do urzędu i co najważniejsze, wysyłanie jej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru! Tylko w tej sposób można mieć pewność, że nasza przesyłka zostanie dostarczona.

Jakie są konsekwencje braku / błędnej odpowiedzi na otrzymaną korespondencję z Familienkasse?

W przypadku błędnie uzupełnionej ankiety i  braku odesłania prawidłowych poświadczeń, Familienkasse może odrzucić nasz wniosek, zaprzestać wypłat Kindergeld, a także zażądać zwrotu pobranych dotychczas świadczeń. Brak odpowiedzi na otrzymaną z urzędu ankietę wiąże się z takimi samymi konsekwencjami! Jeśli zatem otrzymaliście ankietę do sprawdzania prawa do zasiłku i nie macie pojęcia jak ją uzupełnić i jakie dokumenty przedłożyć do urzędu, zgłoście się do nas! Tylko poprawnie uzupełniona ankieta gwarantuję dalszą wypłatę Kindergeld!