Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Życie w Polsce szkodliwe dla zdrowia

Życie w Polsce szkodliwe dla zdrowia

Według sondażu przeprowadzonego przez CBOS w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia, 70% Polaków jest zdania, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla ich zdrowia psychicznego oraz zwiększają ryzyko zachorowania na choroby psychiczne.

Przeprowadzony przez CBOS sondaż na 985 osobowej próbie losowej dorosłych Polaków jednoznacznie wskazał, że aż 70% ankietowanych twierdzi, że warunki życia w Polsce są szkodliwe dla zdrowia. Takiemu poglądowi sprzeciwia się 21% osób ankietowanych, natomiast 9% nie ma zdania.

Wśród czynników, które istotnie zagrażają zdrowiu psychicznemu w Polsce na pierwszym miejscu ankietowani wyróżnili bezrobocie (aż 65%), kolejno nadużywanie alkoholu i narkotyków (48%), kryzys rodzinny (46%), biedę (30%), złą jakość stosunków międzyludzkich (22%), niepewność jutra (19%) oraz zbyt szybkie tempo życia (16%). Jako mniej istotne czynniki pogarszające nastroje Polaków uznano złe warunki mieszkaniowe, utrudniony dostęp do świadczeń medycznych, korupcję i konkurencję, zagrożenie przestępczością czy też zanieczyszczenie środowiska i hałas.

Pomimo wielu skrajnie negatywnych opinii na warunki życia w Polsce (aż 86% respondentów wielokrotnie odczuwa rozdrażnienie i zdenerwowanie z powodu czynników je kształtujących) aż 84% Polaków uznaje swój stan zdrowia psychicznego za zadowalający. Potwierdza to tezę, że Polak nawet, gdy warunki gospodarcze mu nie sprzyjają, potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji.