Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zwrot ferienpenge z Danii

Zwrot ferienpenge z Danii

Duńskie przepisy prawa pracy bardzo jasno określają sprawy związane z urlopem wypoczynkowym. Każdemu legalnie pracującemu i zarejestrowanemu pracownikowi przysługuje rocznie 5 tygodni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nie pracujemy legalnie jeszcze roku, wówczas urlop jest przeliczany na każdy przepracowany miesiąc i wynosi on 2,08 dnia za każdy miesiąc. Pracownicy nie zawsze pamiętają, że nie wykorzystując urlopu mogą ubiegać się o zwrot ferienpenge z Danii. Dzięki temu możemy odzyskać całkiem sporo pieniędzy, które nam się należą. Po wyjeździe z Danii pieniądze na naszym koncie mogą znaleźć się w ciągu kilku lub kilkunastu dni. Jak to zrobić?

Jak ubiegać się o ferienpenge z Danii?

Jeżeli chcemy odzyskać należny nam ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to musimy pamiętać aby wysłać do Feriekonto informacje z naszymi danymi, numerem konta i numerem CPR. W przypadku kiedy nie będziemy wiedzieli jak to zrobić, możemy zwrócić się o pomoc do biura podatków zagranicznych w Polsce, gdzie szczegółowo wyjaśnią nam i pomogą odzyskać ferienpenge z Danii.

Skąd mam mieć pewność, że należy mi się ekwiwalent urlopowy?

Pracując legalnie w Danii nabywamy prawa do urlopu. Rok urlopowy w tym kraju trwa od 2 maja roku bieżącego do 1 maja roku kolejnego. Zdolność prawną do urlopu natomiast nabywamy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Po tym czasie, w marcu roku kolejnego, duński urząd wysyła do każdego pracownika informację o tym ile pieniędzy zgromadził na swoim koncie urlopowym. Przepisy prawa pracy stanowią jasno, że każdy pracodawca ma obowiązek opłacać  składki na fundusz urlopowy,  tzw. Feriekonto. Składka wynosi 12,5 % wynagrodzenia brutto minus 8% na cele socjalne. Pracodawca musi także odprowadzić podatek od tej składki.

Nie warto zwlekać z wypłatą ferienpenge z Danii, ponieważ mamy na to mało czasu po powrocie do Polski. A przecież ekwiwalent za niewykorzystany urlop nam się należy. Legalna praca w Danii przynosi wiele korzyści, stąd też zachęcamy do rozliczeń i składania wniosków, które pozwolą odzyskać pieniądze, które zgromadziliśmy pracując w Danii.