Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii – Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego w Holandii – Zorgtoeslag

Zorgtoeslag to dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego przysługujący osobom opłacającym składki zdrowotne na terenie Holandii. Każda osoba pracująca na terenie Holandii musi zakupić ubezpieczenie w jednej z holenderskich firm ubezpieczeniowych, ponieważ pracodawca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W większości przypadków pracodawca pomaga swoim pracownikom w zakupie pakietu ubezpieczenia zdrowotnego i zajmuje się tego typu formalnościami. Dodatek ten nie należy się osobom oddelegowanym do pracy na terenie Holandii z zagranicznych zakładów pracy np. z Polski, ponieważ wszystkie składki są opłacane w kraju, z którego są oddelegowane (w Polsce pracownicy mają opłacane składki zdrowotne i społeczne do ZUS-u).

Co zrobić, aby odzyskać Zorgtoeslag?

Aby odzyskać część z poniesionych kosztów opłacania składek, holenderski Urząd Skarbowy, Belastingdienst umożliwił ubezpieczonym złożenie wniosku, na podstawie którego można odzyskać dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego - Zorgtoeslag. Ważne jest, aby złożyć wniosek w terminie!

Warunki, jakie musisz spełniać, aby odzyskać Zorgtoeslag

Dodatek do ubezpieczenia przysługuje za pełny miesiąc odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Na przykład pracując na terenie Holandii od 01.01.2019 do 05.03.2019 i opłacając składki zdrowotne, możesz starać się o Zorgtoeslag za styczeń i luty, ponieważ są to dwa pełne, opłacane miesiące.

O świadczenie to można wnioskować maksymalnie za rok wstecz. Istotne jest, aby wniosek trafił do Belastingdienst do 31 sierpnia następnego roku podatkowego (czyli, np. pracując w Holandii w roku 2019, za Zorgtoeslag można wnioskować do 31-08-2020 roku). Wniosek złożony po wyznaczonym terminie traci ważność, co oznacza utratę możliwości odzyskania świadczenia Zorgtoeslag.

Maksymalna kwota dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego - Zorgtoeslag za 2019r. wynosi 99 euro za miesiąc. W skali całego roku możesz odzyskać nawet 1 188 euro! Wysokość pełnego, miesięcznego świadczenia mogą odzyskać osoby, których całkowity dochód w Holandii i pozostałych krajach, w których pracowali w 2019r. nie przekroczył 20 500 euro. Jeśli w 2019r. dochód przekroczył wcześniej wspomnianą kwotę, wysokość przysługującego miesięcznego dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego będzie proporcjonalnie zmniejszona.

Dokumenty niezbędne do zawnioskowania

Dokumentem niezbędnym do starania się o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego jest polisa ubezpieczeniowa lub paski z wypłat, czyli solarisy z wskazaną kwotą odprowadzonych składek ubezpieczeniowych. W przypadku osób, które indywidualnie odprowadzają składki istnieje możliwość zawnioskowania o Zorgtoeslag na podstawie wyciągu z konta, potwierdzającego dokonywanie wpłat. Jeśli nie masz tych dokumentów, musisz zgłosić się do pracodawcy po solarisy, lub do firmy ubezpieczeniowej po polisę. Bez tych dokumentów, nie możemy wysłać wniosku do Holandii!

Zorgtoeslag może być wypłacany na dwa sposoby:

  • zaliczkowo, co miesiąc, w trakcie trwania danego roku, 
  • jednorazowo, po zakończonym roku, za który chcesz złożyć wniosek o wypłatę środków.

Nasze biuro zaleca składanie wniosku po zakończonym roku, gdy już każdy z pracowników posiada wszystkie Jaaropgaafy, solarisy, potwierdzenia dokonywania wpłat na poczet składek zdrowotnych itp.

Ważne jest, aby Urząd Skarbowy znał wysokość uzyskanego dochodu, ponieważ może wyliczyć dodatek do ubezpieczenia na podstawie danych z ubiegłego roku. Zorgtoeslag może być nienależny, albo jego wysokości będzie się znacząco różniła i w konsekwencji trzeba będzie zwrócić przyznane pieniądze do Urzędu. Dlatego tak ważne jest posiadanie wszystkich potrzebnych dokumentów za cały, przepracowany rok.

W sprawie wniosków o dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego - Zorgtoeslag holenderski Urząd Skarbowy ma czas na wydanie decyzji do końca roku (do 31 grudnia), w którym został złożony wniosek. Decyzję z informacją o przyznanej kwocie otrzymasz na adres korespondencyjny. Po czym przyznany zwrot zostanie przelany na wskazane przez Ciebie konto bankowe.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie uzyskania dodatku do ubezpieczenia zdrowotnego Zorgtoeslag