Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zmiany w wypłacaniu Kindergeld

Zmiany w wypłacaniu Kindergeld

Od nowego roku w Niemczech nadeszły istotne zmiany w funkcjonowaniu zasiłku rodzinnego na dzieci. Nowy formularz i nowe zasady oznaczają tylko tyle, że wypłata Kindergeld będzie coraz bardziej uzależniona od dopilnowania niezbędnych formalności.

Istotną zmianą w zakresie wypłaty zasiłku rodzinnego w Niemczech jest konieczność zgłoszenia do końca 2016 roku numeru identyfikacyjnego wnioskodawcy oraz dzieci, na które wypłacany jest zasiłek. Numer ten nadawany jest raz w życiu każdej osobie mieszkającej na terenie Niemiec, a jego niezgłoszenie do niemieckiej Kasy Świadczeń Rodzinnych do 31.12.2016 roku skutkować będzie koniecznością zwrotu Kindergeld otrzymywanego w ciągu bieżącego roku oraz automatycznym nieprzyznaniem zasiłku w 2017 roku.

Więcej formalności

Kolejną ważną zmianą w zakresie funkcjonowania zasiłku rodzinnego w Niemczech jest zmiana formularza wniosku o Kindergeld. W nowym wniosku pojawia się przede wszystkim rubryka zobowiązująca rodziców do podawania przez nich numerów identyfikacyjnych każdego wpisywanego do wniosku dziecka. Dzięki tej zmianie urzędnicy zyskają bardzo przejrzystą sytuację, co do ilości dzieci objętych zasiłkiem rodzinnym. Jednocześnie zmiana ta pozwoli na zminimalizowanie sytuacji, w których Kindergeld otrzymywały osoby do tego uprawnione.

Warto podkreślić, że numer identyfikacyjny nadawany jest dzieciom zameldowanym na terenie Niemiec. Polskie rodziny i polskie dzieci według niemieckiego Ministerstwa Finansów będzie obowiązywać numer identyfikacyjny naszego kraju, tj. numer PESEL.

Warto podkreślić, że opisane zmiany w Kindergeld obowiązują nie tylko rodziców, którzy ubiegają się o zasiłek rodzinny z Niemiec po raz pierwszy, ale także tych, którzy obecnie korzystają ze świadczenia na dzieci wypłacane przez niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych.