Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zmiany w podatku VAT w całej Europie. Jak to wpłynie na nasze wydatki w Polsce oraz za granicą?

Zmiany w podatku VAT w całej Europie. Jak to wpłynie na nasze wydatki w Polsce oraz za granicą?

Od nowego roku w życie państw należących do Unii Europejskiej weszły nowe regulacje związane z podatkiem od wartości dodanej, czyli najbardziej popularnym podatkiem VAT. Z uwagi na charakter tych zmian niektórym podatnikom może się wydawać, że jest to istna rewolucja.

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie podatku VAT, dotyczące głównie miejsca świadczenia usług. Do tej pory, jeżeli firma świadczyła usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (czyli np. osobami fizycznymi lub przedsiębiorcami ustawowo zwolnionymi z tego podatku) obowiązywało opodatkowanie stawką VAT w wysokości ustalonej w kraju tego, kto te usługi świadczy. Z nowym rokiem zasady się zmieniły, a za miejsce świadczenia w tych przepisach uznawane będą stałe miejsca pobytu, miejsca zamieszkania lub posiadania siedziby firmy usługobiorcy.

Zmiany w podatku VAT dotykają całej Unii Europejskiej i obejmują świadczenie usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych w 2015 roku. Jak dotąd polscy usługodawcy, którzy świadczyli tego typu usługi na rzecz klientów z Polski oraz z innych krajów, rozliczali podatek VAT w Polsce. Od nowego roku przy rozliczaniu podatku VAT z tytułu świadczenia wskazanych usług, mają zastosowanie również przepisy krajów innych państw członkowskich w Unii Europejskiej.

Zmiany pociągną za sobą konieczność stosowania stawek podatku VAT, które będą właściwe dla poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto usługodawcy mają obowiązek dodatkowego dokumentowania świadczonych przez nich usług dla swoich klientów w UE na zasadach, które wynikają z lokalnych przepisów danego kraju.

Z nowym rokiem, świadczenie usług opodatkowanych podatkiem VAT wymaga szczególnej ostrożności, jeżeli chodzi o identyfikację miejsca pobytu usługobiorcy. Z pewnością działy księgowe wielu firm odczują zmiany bardzo szybko. W tym układzie również może się okazać, że wzrośnie ilość podmiotów, które świadczyć będą usługi zwolnione z podatku VAT jako tzw. mały punkt kompleksowej obsługi, czyli z ang. Mini One Stop Shop (MOSS).