Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zmiany podatkowe w RFN w 2015r.

Zmiany podatkowe w RFN w 2015r.

Uwaga! Osoby zatrudnione na niemiecką umowę o pracę są aktualnie zobowiązane do ponoszenia dodatkowych składek od dochodów, których wysokość ustalana jest przez niemiecką Kasę Chorych. Co istotne, kosztem podwyżki obarczony jest tylko i wyłącznie pracownik.

Polacy wyjeżdżający do pracy w Niemczech są otwarci przede wszystkim na możliwość uzyskania wysokich dochodów oraz dodatkowych świadczeń takich jak zasiłek rodzinny czy zwrot podatku z Niemiec. Pracując za zachodnią granicą warto na bieżąco śledzić zmiany jakie miały miejsce w kwestii uregulowań prawnych, aby wiedzieć, jakie są prawa i obowiązki pracujących na Zachodzie.

Podstawowa stawka składki na ubezpieczenie z tytułu dochodów pracowników zatrudnionych w Niemczech wynosi 7,3% udziału zarówno pracodawcy, jak i pracownika. W zależności od ustaleń Kasy Chorych stawka ta może zostać podniesiona. Jedynymi osobami zwolnionymi z dodatkowych składek są pracownicy należący do grupy osób, które nie muszą opłacać obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Są to osoby pobierające zasiłek chorobowy czy rodzicielski oraz przebywające na zasiłku macierzyńskim.

W trakcie obowiązywania nowych praw związanych z kosztami pracodawców i pracowników w Niemczech zaleca się, aby każdy, kto wyjeżdża do legalnej pracy na Zachód zadbał o pełne informacje związane z ubezpieczeniami, podatkami i dodatkowymi składkami od Kasy Chorych. Warto mieć świadomość wprowadzonych zmian i na bieżąco śledzić informacje, które mogą wpłynąć na wysokość naszego zatrudnienia czy zwrot podatku z Niemiec.