Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Jak ważna jest aktualizacja danych do zasiłku rodzinnego z Niemiec

Jak ważna jest aktualizacja danych do zasiłku rodzinnego z Niemiec

Dziś trochę słów na temat zasiłku rodzinnego z Niemiec – Kindergeld. Jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać? Jak wygląda procedura wnioskowania o zasiłek? I co zrobić ze wszelką otrzymywaną korespondencją z Familienkasse? Zapraszamy do lektury.

Warunki, które musisz spełnić, żeby otrzymać Kindergeld

Zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Niemiec od 2018 roku, o Kindergeld można się starać jedynie za okres pracy do 6 miesięcy wstecz (wcześniej okres wnioskowania o to świadczenie, był dłuższy i wynosił aż 4 lata!). Aby Familienkasse przyznała bez przeszkód niemiecki zasiłek, należy spełnić kilka wymogów.

Pierwszym z nich jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego, który nabywa się w momencie przepracowania na terenie Niemiec powyżej 183 dni. Kolejny wymóg to zameldowanie na terenie Niemiec, które należy poświadczyć urzędowym drukiem Anmeldung (od tego wymogu są jednak pewne odstępstwa). Wnioskując o Kindergeld należy również poświadczyć jeden wspólny adres zameldowania z rodziną na terenie Polski na tzw. druku Familienstandsbescheinigung. Dla dzieci, które ukończyły 18 rok życia i nadal kontynuują naukę, konieczne jest również poświadczenie ich dalszego kształcenia na specjalnym druku Schulbescheinigung. Nie można również zapomnieć o obowiązku złożenia wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego i świadczenia wychowawczego 500+) na terenie Polski, gdyż Familienkasse ustalając wysokość przyznawanego Kindergeld bierze także pod uwagę świadczenia, jakie przysługują wnioskodawcy na terenie Polski.

Zasiłek rodzinny w Niemczech: dokumenty i kontakt z urzędnikami

Po spełnieniu tych wszystkich warunków należy skompletować szereg dokumentów dotyczących zatrudnienia na terenie Niemiec (zaświadczenia od pracodawcy, dokumenty rozliczeniowe, dokumenty meldunkowe etc.) oraz sytuacji rodzinnej (europejskie akty urodzenia dzieci, zaświadczenie o zameldowaniu z rodziną, decyzje zasiłkowe z polskich instytucji rodzinnych etc.). Ponadto warto rozpatrzyć złożenie swojego wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny za pośrednictwem  Kancelarii, która profesjonalnie podejdzie do tematu i będzie czuwała na prawidłowym przebiegiem całej procedury. Współpraca z taką Kancelarią jak nasza, gwarantuje wnioskodawcy ciągły monitoring nad całym wnioskiem, analizę wszelkiej urzędowej korespondencji oraz kontakt z Familienkasse, aż do momentu wypłaty Kindergeld. Wnioskodawca posiadając swojego pełnomocnika w urzędzie nie musi się również martwić o to w jaki sposób porozumie się z tamtejszymi urzędnikami, gdyż to na barkach Kancelarii spoczywa kontakt z urzędem.

Zmiany w zatrudnieniu i sytuacji rodzinnej – koniecznie poinformuj Familienkasse!

Na barkach wnioskodawcy spoczywa natomiast obowiązek niezwłocznego informowania Kancelarii lub Familienkasse (jeżeli wniosek został złożony samodzielnie) o wszelkich zmianach w zatrudnieniu oraz w sytuacji rodzinnej. Brak poinformowania urzędu o zmianach w swojej sytuacji zasiłkowej może być negatywny w skutkach i wiązać się z koniecznością zwrotu pobranego świadczenia rodzinnego z Niemiec, a nawet nałożeniem na wnioskodawcy grzywny!

Czym grozi bezprawne pobieranie Kindergeld?

Dla zobrazowania powagi sytuacji warto przytoczyć przypadek pewnego klienta, który spotkał się z w/w sytuacją. Otóż pewien klient pobierał przez kilka lat Kindergeld na swojego pełnoletniego syna. Przez dłuższy okres czasu Familienkasse nie wymagała żadnych dokumentów do uzupełnienia, aż do pewnego dnia, gdzie tamtejsi urzędnicy zdecydowali o odesłaniu do klienta ankiety sprawdzającej zasadność pobieranych świadczeń. Wraz z wspomnianą ankietą klient był zobowiązany również do przedstawienia zaświadczeń o nauce swojego syna za cały okres pobieranych przez niego Kindergeld. Okazało się wówczas, że syn klienta zakończył naukę na studiach licencjackich jakiś czas temu i nie zgłosił tego faktu do urzędu. Klient zatem bezprawnie pobierał Kindergeld na swojego syna przez dłuższy okres czasu. W tym wypadku Familienkasse zażądała od klienta niezwłocznego zwrotu pobranego bezprawnie zasiłku rodzinnego z Niemiec oraz odesłania przez niego pisemnego wyjaśnienia o braku wcześniejszego poinformowania o powyższej sytuacji pod rygorem nałożenia na klienta grzywny i wytoczenia procesu o oszustwo podatkowe. Warto więc na bieżąco informować urząd o wszelkich zmianach jakie dotyczą złożonego wniosku o świadczenia rodzinne z Niemiec, aby uniknąć niemiłych sytuacji. Spotkała Was podobna sytuacja? A może nie wiecie jak złożyć swój wniosek? Zgłoście się do nas! Chętnie Wam pomożemy.