Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Zakładamy działalność gospodarczą w Austrii

Zakładamy działalność gospodarczą w Austrii

Korzystając ze swobody prowadzenia działalności gospodarczej obowiązującej w Unii Europejskiej, mamy możliwość prowadzenia swojej firmy w wielu krajach Europy. W tym artykule dowiecie się Państwo, jak założyć firmę w Austrii.

Ustawa o działalności gospodarczej w Austrii wskazuje na cztery typy możliwej do prowadzenia w tym kraju działalności gospodarczej. Jest to:

  • działalność gospodarcza, która nie podlega żadnym ograniczeniom;
  • działalność rzemieślnicza;
  • działalność z poświadczonymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem, prowadzona z zezwoleniem;
  • działalność z poświadczonymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem, prowadzona bez zezwolenia.

Przed otwieraniem firmy w Austrii należy sprawdzić, czy dana aktywność gospodarcza klasyfikuje się do pierwszej czy też do trzech kolejnych wymienionych powyżej punktów, które wymagają rozszerzenia procedury otwierania działalności w tym kraju.

Zaczynamy od biznesplanu

Rozpoczynając każdą działalność gospodarczą musimy oczywiście sporządzić biznesplan. Otwarcie działalności w Austrii niejako wymusza obowiązek wskazania w biznesplanie (poza typowymi dla tego dokumentu informacjami dotyczącymi planowanej do otworzenia działalności) jaki interes z jej otwarcia mieć będzie gospodarka austriacka. Między innymi od dobrego uzasadnienia tej sprawy zależy, czy otrzymamy pozwolenie na rozpoczęcie działalności.

Zarejestrowanie działalności gospodarczej w Austrii

Rejestracji nowo otwieranej firmy dokonuje się w magistracie lub urzędzie dzielnicowym. Izby gospodarcze udzielają bezpłatnie pomocy w zakresie wypełniania wniosków potrzebnych do rejestracji własnej firmy w Austrii, dlatego warto z nich skorzystać, aby mieć pewność, że nasze wnioski i dokumenty będą poprawne.

W Austrii, skuteczniej niż w Polsce można zarejestrować w systemie “jednego okienka”, czyli w tzw. “one-stop-shop”. Dzięki temu wszelkie formalności związane z rejestracją firmy są załatwiane przez jednego urzędnika.

Po rejestracji działalności gospodarczej, musimy pamiętać o zgłoszeniu tego faktu dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych. W ciągu miesiąca od rozpoczęcia tej działalności, powinniśmy również zgłosić ten fakt w odpowiednim urzędzie skarbowym w Austrii.

Uzyskanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej oraz załatwienie wszystkich formalności związanych z rejestracją oraz rozpoczęciem prowadzenia firmy w Austrii jest jednak dopiero początkiem naszego działania. Aby odnieść sukces w branży, w której założymy nową firmę musimy być bowiem nie tylko wykształceni i doświadczeni, ale również bardzo ambitni i zmotywowani.