Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Wymiana do Niemiec

Wymiana do Niemiec

Najważniejsze informacje o studiach w Niemczech. Chcesz się uczyć za zachodnią granicą? Zobacz, przez jakie formalności będziesz musiał przebrnąć i na co zwrócić uwagę

Pracownicy DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) otrzymują dziennie dziesiątki maili. Piszą do nich młodzi, którzy chcą studiować na niemieckich uczelniach. Najczęściej pytają o uznawalność polskiej matury, odpłatność za naukę i możliwości podjęcia pracy.

Wybierz uczelnię, zdaj egzamin

Jeśli chcesz uczyć się na niemieckiej uczelni i jesteś absolwentem liceum profilowanego lub technikum, musisz podejść do egzaminu stwierdzającego równoważność wykształcenia (Feststellungsprüfung). Przez tamtejsze szkoły wyższe uznawana jest tylko polska matura zdawana w liceach ogólnokształcących (po 1994 r.). Na większości kierunków nie ma egzaminów wstępnych. Na niektórych, takich jak np. medycyna, biologia czy farmacja, obowiązuje konkurs świadectw maturalnych (informacje na stronie www.zvs.de). Zasady konkursu są te same zarówno dla polskich, jak i niemieckich studentów. Podstawą do podjęcia studiów przez cudzoziemców jest zdanie egzaminu z języka niemieckiego: Test Deutsch als Fremdsprache (www.testdaf.de). Z egzaminu zwalniają certyfikaty Instytutu Goethego: Centrale Oberstufenprufung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). Uczniowie polskich liceów, którzy zdali Deutsches Sprachdiplom Stufe II, także nie podchodzą już do egzaminów.

Natomiast jeśli językiem wykładowym będzie angielski, nie trzeba wykazywać się znajomością niemieckiego.

Po ukończeniu uniwersytetu uzyskasz dyplom inżyniera (Diplomingenieur) lub magistra (Magister Artium). Absolwenci medycyny, prawa i przyszli nauczyciele zdają egzamin państwowy (Staatsexamen).

Formalności po przyjeździe

Przed upływem trzech miesięcy od dnia przyjazdu musisz zgłosić się do Urzędu Meldunkowego (Einwohnermeldeamt) oraz Urzędu ds. Cudzoziemców (Ausländerbehörde). Od 2005 r. nie ma już obowiązku posiadania zezwolenia na pobyt.

Koszty utrzymania

Miesięczne wydatki na skromne życie wynoszą ok. 600 euro (2,3 tys. zł). Studenci, którzy nie skończyli 30 lat, mają prawo do ubezpieczenia w państwowych kasach chorych, w których miesięczna składka wynosi ok. 50 euro (195 zł). Natomiast każdy ma obowiązek płacić co semestr 50 euro składki na cele socjalne (Semesterbeitrag). Z tych pieniędzy finansowane są stołówki i akademiki. Wiele uczelni wprowadziło dodatkową opłatę za bilet okresowy (Semesterticket), który uprawnia do bezpłatnego korzystania z lokalnych środków lokomocji przez cały semestr. Bilet kosztuje ponad 50 euro.

Praca

W czasie studiów można pracować na pełnym etacie przez 90 dni w roku lub 180 dni na pół etatu. Ograniczeń tych nie ma, jeśli pracujesz na uczelni w charakterze tzw. studenckiej pomocy naukowej (studentische Hilfskraft). Jeśli chcesz ubiegać się o staż, warto zwrócić się do Niemieckiej Agencji Handlu Zagranicznego lub Federalnego Urzędu Administracyjnego. Pomogą one znaleźć ciekawe oferty praktyk.

Z kolei działające na uczelniach biura pośrednictwa pracy dla studentów zaproponują szereg prac dorywczych i sezonowych. Jeśli sam chcesz dać w nich ogłoszenie o poszukiwaniu pracy, musisz przynieść legitymację studencką, dowód osobisty lub paszport i dwa zdjęcia legitymacyjne.

Akademik

By zamieszkać w akademiku, trzeba złożyć wniosek o miejsce w Studentenwerk – organizacji prowadzącej m.in. domy studenckie. Informacje o tanich mieszkaniach do wynajęcia znajdziesz w lokalnej prasie, na tablicach w uczelni lub w Internecie (www.germany-opportunities.de/rooms).