Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

W Niemczech powrót do różnych stawek ubezpieczenia

W Niemczech powrót do różnych stawek ubezpieczenia

Niemieckie kasy chorych od nowa rozpoczynają konkurowanie o nowych członków. A to za sprawą powrotu do przepisów, w których brak jest ustawowo narzuconej jednakowej wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Od nowego roku niemieckie kasy chorych nadal w sposób konkurencyjny będą walczyły o swoich członków z uwagi na ponowne wprowadzenie możliwości indywidualnego ustalania stawek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. W związku z tym nowi członkowie kas chorych w Niemczech będą mieć wybór, gdzie najbardziej będzie im się opłacać zasięgnąć porady specjalistów.

Jak dotąd rozwiązanie przyjęte przez niemiecki rząd zobowiązywało wszystkie kasy chorych do opłacania jednakowej wysokości składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości 15,5% wynagrodzenia brutto. Wówczas na jej wielkość składała się ogólna stawka ubezpieczenia w wysokości 14,6%, jaką dzieliło się pomiędzy pracownika oraz pracodawcę, a także stawka dodatkowa w wysokości 0,9%, jaką pokrywał wyłącznie pracownik. Od 1 stycznia 2015 decyzją rządu, dodatkowa stawka podatkowa została zlikwidowana, a ustawodawca umożliwił kasom chorych ustalenie własnych dodatkowych stawek do ubezpieczenia.

Sprawa w praktyce wygląda tak, iż stawka dodatkowa w wysokości 0,9% zostaje usunięta, a na jej miejsce poszczególne kasy chorych nakładać będą własna stawkę. To zróżnicowanie pozwoli stworzyć konkurencję między kasami chorych, ponieważ z pewnością nie wszystkie z nich będą oferowały tą samą wysokość stawek. Z uwagi na łatwość zmian kasy chorych w Niemczech to rozwiązanie pobudzi te instytucje i umożliwi „zdrową” konkurencję, na której zdaniem państwa skorzystają osoby wymagające opieki zdrowotnej.

Warto wiedzieć, że składka na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech jest obowiązkowa, w związku z tym każdy, kto podejmuje legalną pracę w tym kraju ma obowiązek wyboru kasy chorych, do której będzie przynależał.