Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

W imię integracji, tolerancji, szacunku. O “kontrakcie dla migrantów” w Holandii

W imię integracji, tolerancji, szacunku. O “kontrakcie dla migrantów” w Holandii

Od 1 stycznia 2014 roku w Holandii obowiązuje tzw. participatieverklaring, czyli kontrakt dla migrantów. Podstawowe hasła, z jakimi jest związane jego wprowadzenie to wolność, równość, solidarność oraz współuczestnictwo. Kontrakt dla obcokrajowców będzie dostępny w osiemnastu holenderskich gminach, a program pilotażowy reklamujący te hasła ma potrwać do końca roku.

“Oświadczenie o uczestnictwie” lub „kontrakt dla imigrantów” to inna nazwa na tzw. participatieverklaring, stanowiący nowy program wprowadzony od 1 stycznia 2014 roku w Królestwie Niderlandów. Został on prowadzony w osiemnastu gminach w imię integracji, tolerancji i szacunku społeczeństwa obywatelskiego. Składa się z czterech zasadniczych części.

Wolność

W Holandii wolność wyraża się możliwością głoszenia własnych poglądów, wyznawaniem własnej wiary (lub jej braku), własnego światopoglądu (stylu życia) oraz prawa do samookreślenia – posiadania własnych wyborów i niezależności, o ile nie jest to sprzeczne z holenderskim prawem.

Równość

Wszyscy obywatele w Holandii są traktowani na równych prawach. Wszyscy mają te same prawa oraz te same obowiązki. Dyskryminacja ze względu na mężczyzn lub kobiety, homoseksualistów czy też heteroseksualistów, wierzących czy niewierzących, itp. jest niedopuszczalna.

Solidarność

Obywatele Holandii mają za zadanie pomagać sobie wzajemnie i w razie potrzeby udzielać sobie pomocy. Wszyscy obywatele Królestwa Niderlandów ponoszą odpowiedzialność społeczną. Obywatele mają prawo do przyzwoitych warunków mieszkaniowych, prawo do zatrudnienia i pracy na uczciwych zasadach, prawo do życia w bezpiecznym otoczeniu, prawo do płacy minimalnej, prawo do opieki medycznej oraz dobrego wykształcenia. Rząd holenderski ma obowiązek chronić obywateli przed wyzyskiwaniem oraz nierównym i dyskryminującym traktowaniem.

Współuczestnictwo

Mieszkańcy Holandii dużą wagę przywiązują do języka niderlandzkiego przede wszystkim z uwagi na obywatelską postawę. Obywatele kraju tulipanów według kontraktu powinni przyczyniać się do budowania społeczeństwa bezpiecznego oraz przyjaznego innym ludziom, co realizuje się zarówno w pracy, w szkole, jak również w podejmowaniu prac na zasadzie wolontariatu – w dzielnicy, szkole, klubach i stowarzyszeniach.