Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

W Belgii coraz trudniej o obywatelstwo

W Belgii coraz trudniej o obywatelstwo

Mimo tego, że belgijska gospodarka ma się bardzo dobrze w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej to Belgowie nie chcą się z nikim dzielić swoim sukcesem. Parlament w Belgii robi wszystko, aby ograniczyć imigrantom ich prawa związane z procesem integracji w tym kraju.

Belgowie przeprowadzili imigrantom rachunek sumienia z ich życia i pracy w Belgii, a lista spraw, z których są niezadowoleni, i z którymi zamierzają walczyć skutecznie odstrasza i zastrasza osoby, które z uwagi na podjęcie pracy u belgijskich pracodawców starają się o obywatelstwo w tym kraju.

Belgia mówi NIE dla imigrantów w sprawie nadużywania systemu wsparcia socjalnego

Niestety w Belgii rośnie ilość osób, przebywających na stałe w tym kraju i pozostających bez stosunku pracy. Obywatele z innego kraju często mają na swoim utrzymaniu dzieci, więc pobierają z tego tytułu zasiłki, a sami nie poszukują pracy. Belgijski parlament sprzeciwia się takiej sytuacji i uważa, że emigrant przebywający na terenie ich kraju ma obowiązek utrzymać się sam, a jeżeli stanowi on znaczny ciężar dla belgijskiego systemu opieki socjalnej, urząd ma prawo odmówić mu pobytu w kraju i będzie on zmuszony Belgię opuścić. Warto pamiętać, że podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, imigranci nie mogą przebywać na terenie Belgii dłużej niż 3 miesiące bez zameldowania się. Zameldowywanie się przez nowych imigrantów w niektórych gminach albo innych instytucjach w Belgii niejednokrotnie okazuje się bardzo problematyczne. Do tej pory wiele osób przyjeżdżających do tego kraju, korzystając z opieki społecznej mogło udawać się na kursy językowe. Obecnie szkoły, które uczą języka obcego każą dokonywać imigrantom opłat za cały kurs z góry.

Belgia mówi NIE dla imigrantów reformą przepisów o obywatelstwie

Zgoda belgijskiego parlamentu w sprawie reformy przepisów o uzyskiwaniu przez imigrantów obywatelstwa jest kolejnym potwierdzeniem niechęci Belgów do osób spoza ich kraju. Dotychczas trzy lata pobytu w Belgii wystarczyły, aby można było starać się o tamtejsze obywatelstwo. Po zmianach będzie to możliwe dopiero po pięciu latach pobytu po spełnieniu przez osoby chcące naturalizacji dodatkowych, nowych warunków, w skład których wchodzi:

  • potwierdzenie znajomości minimum jednego z oficjalnych języków w Belgii (język flamandzki, francuski albo niemiecki),
  • potwierdzenie integracji społecznej,
  • potwierdzenie integracji ekonomicznej, czyli wykazania, że przepracowało się w tym czasie minimum 18 miesięcy w pracy na pełen etat (chyba, że podlega się zwolnieniu od tego warunku przy spełnieniu odpowiednich okoliczności).

Najprostsza droga do uzyskania belgijskiego paszportu zostanie więc po zatwierdzeniu przez belgijski parlament zamknięta dla cudzoziemców. Niestety, bez belgijskiego obywatelstwa wejście na rynek pracy w Belgii jest szczególnie trudne.