Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Uwaga: Urząd podatkowy w Irlandii sprawdza celowość przyznanych zasiłków

Uwaga: Urząd podatkowy w Irlandii sprawdza celowość przyznanych zasiłków

W ciągu ostatnich czterech lat w Irlandii doszło do licznych uchybień w zakresie wypłaconych zasiłków z pomocy społecznej. Chodzi bagatela o kwotę 190 milionów euro!

Ponad 190 mln euro niesłusznie wypłaconych zasiłków. Kwota ta wynika z 96 000 nadpłat podatkowych odzyskanych przez zasiłkowiczów w Irlandii w ciągu ostatnich czterech lat. Dane te potwierdza Minister Ochrony Socjalnej Joan Burton i wyjaśnia, że są to informacje związane z rozliczeniami od stycznia 2011 do grudnia 2014 roku.

Największa liczba oszustw, bo aż 27 486, stanowiące równowartość kwoty prawie 62 mln euro została wykryta w 2013 roku. Z kolei ich liczba w 2014 roku wyniosła 27 437 przypadków, co do wartości stanowi kwotę 52,5 mln euro.

Najczęstsze rodzaje oszustw dotyczących pomocy społecznej dotyczą pobierania zasiłku dla osób poszukujących pracy w czasie wykonywania przez nich zatrudnienia. Sytuacja ta miała miejsce często wśród nierezydentów, którzy wyjeżdżali w czasie bezrobocia w Irlandii do innych krajów, gdzie podejmowali się tymczasowego zatrudnienia. Kolejnymi wykroczeniami jest podawanie fałszywych danych oraz kilkukrotne pobieranie jednego świadczenia.

Wykrywanie oszustw podatkowych w Irlandii ułatwia możliwość ich anonimowego zgłaszania online czy też telefonicznie.

Wsparcie w postaci pomocy społecznej jest niezwykle cenne, ale zwłaszcza wtedy, kiedy faktycznie osoby pozostają bez zatrudnienia i naprawdę potrzebują pomocy państwa.

Dla Polaków zatrudnionych na Zielonej Wyspie ciekawą formą finansowego wsparcia jest zwrot podatku z Irlandii. O zwrot ten można się starać w sytuacji, gdy podejmowało się legalne zatrudnienie w tym kraju. Warto wiedzieć, że zwrot podatku z Irlandii nie jest pomocą społeczną, ale przysługuje ze względu na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i należy się on Polakom odprowadzającym podatek dochodowy na Zielonej Wyspie.