Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Unikanie podwójnego opodatkowania za pracę w Niemczech

Unikanie podwójnego opodatkowania za pracę w Niemczech

Pracując w Niemczech mamy obowiązek płacenia podatków. Legalna praca, to możliwość uzyskiwania także dodatkowych profitów jak chociażby Kindergeld czy Enterngeld. Jak stanowi umowa podpisana pomiędzy Polską a Niemcami, dochody jakie uzyskują polscy pracownicy w Niemczech nie mogą być podwójnie opodatkowane. Niestety, rzeczywistość jest zupełnie inna i można powiedzieć, że przepisy sobie, a urzędnicy sobie. Unikanie podwójnego opodatkowania jest tematem bardzo złożonym i trudnym, dlatego też czasem nie ma co się dziwić, że osoby wyjeżdżające do Niemiec nie posiadają wiedzy na ten temat.

Jak się okazuje, pomimo obowiązującej między państwami umowy, Polacy którzy pracują w Niemczech płacą o wiele wyższe podatki do niemieckiego urzędu skarbowego w momencie kiedy osiągają dochody także w Polsce. Prawo w Niemczech jest bardzo sprytnie skonstruowane i często te najmniejsze luki są wykorzystywane, aby państwo jak najmniej na tym traciło.

Zgodnie z umową między Polską a Niemcami, jeżeli pracujący za Odrą Polak już raz opodatkował swoje dochody w Niemczech, to drugi raz te dochody nie mogą zostać opodatkowane. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowaniajest umową międzynarodową, stąd też ma ona pierwszeństwo przed lokalnie obowiązującymi przepisami.

Sprawy sporne dotyczące podwójnego opodatkowania rozwiązuje w Niemczech Główny Urząd Federalny ds. Podatków. Urząd ten posiada kompetencje, które pozwalają mu rozstrzygać sprawy trudne, sporne i niejasne dla zwykłego obywatela. Do najważniejszych kompetencji urzędu należy:

  • przeprowadzanie postępowań wstępnych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przeprowadzanie postępowań porozumiewawczych na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przeprowadzanie postępowań arbitrażowych
  • pomoc prawna w trudnych sprawach skarbowych zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej
  • indywidualna pomoc wszystkim zainteresowanym, w sprawach które wiążą się z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania

Warto także wiedzieć, że dużo ważnych i potrzebnych informacji dla podatnika otrzymamy w biurach podatkowych, lub u doradców podatkowych. Osoby tam pracujące (zarówno w Niemczech jak i w Polsce) posiadają bardzo duże kompetencje i rozległą wiedzę, aby udzielić podatnikowi stosownych informacji. Bardzo wiele zależy od indywidualnego podejścia do każdej sprawy, bo dzięki temu można w sposób bardziej profesjonalny i dokładniejszy odpowiedzieć na wszystkie trudne pytania stawiane przez podatnika, a także będzie można zaradzić w sprawie dotyczącej uniknięcia podwójnego opodatkowania.