Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ulgi podatkowe w Holandii

Ulgi podatkowe w Holandii

Przy składaniu zeznania podatkowego w Holandii można korzystać z szeregu ulg podatkowych. Pod tym względem holenderskie rozliczenie nie różni się od polskiego. Trzeba tylko dysponować odpowiednią wiedzą w tym temacie. Dzięki temu możemy uzyskać większą kwotę zwrotu podatku z Holandii.

Algemene heffingskorting

Jest to główna ulga podatkowa, która przysługuje każdej osobie opodatkowanej na terenie Holandii. Dla osób które w roku 2009 nie ukończyły 65 lat wysokość tej ulgi wynosi 2007 EUR, a dla osób które osiągnęły wiek 65 lat 935 EUR.

Verhooging van de heffingskorting

Jeśli chcemy zwiększyć przysługującą nam główną ulgę podatkową, to warto skorzystać z Verhooging van de heffingskorting. Polega ono na wspólnym rozliczeniu się z dochodów i jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego. Różnica polega na tym, że Belastingdienst (holenderski urząd podatkowy) umożliwia wspólne rozliczenie nie tylko małżeństwom, ale również osobom prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżeńskim. W takich wypadkach osoba ta nazywana jest współdomownikiem i może być naszym partnerem podatkowym. Jednakże żeby móc skorzystać z tej ulgi musimy spełniać pewne warunki:

 • jeśli jesteśmy małżeństwem, to musimy pozostawać w związku przez co najmniej pół roku, a łączny przychód naszego współmałżonka z Polski, Holandii i innych krajów nie może w sumie przekroczyć kwoty 6320 EUR.
 • jeśli chcemy rozliczać się jako partnerzy, to warunkiem koniecznym jest, że wspólnie ponosiliśmy koszty utrzymania domu/mieszkania oraz wyżywienia, żadne z nas nie było w tym czasie w związku małżeńskim, byliśmy zameldowani pod tym samym adresem przez co najmniej 6 miesięcy, mamy ukończone 18 lat (w przypadku rodzica i dziecka ukończone 27 lat), a łączny przychód naszego współdomownika z Polski, Holandii i innych krajów nie przekroczył w sumie kwoty 6320 EUR.

Warto pamiętać, że współdomownikiem może być każda osoba np: brat/siostra, rodzic, konkubent/konkubina, osoba niespokrewniona, która spełniała wszystkie powyższe warunki w roku za który chcesz rozliczyć podatek.

Arbeidskorting

Dodatkowo, osobom podejmującym zatrudnienie, przysługuje Arbeidskorting – ulga, której wysokość obliczana jest procentowo od wynagrodzenia i wynosi maksymalnie 1504 EUR.

Combinatiekorting

Jest to ulga łączona. Możemy ubiegać się o nią jeśli w roku 2009 spełniliśmy następujące warunki:

 • mieszkaliśmy z co najmniej 1 dzieckiem urodzonym po dacie 1 stycznia 1997,
 • dziecko to było zameldowane z nami przez okres co najmniej 6 miesięcy,
 • nasz przychód przekroczył kwotę 4.619 EUR,
 • nie mieliśmy partnera podatkowego lub nasz przychód był niższy niż przychód naszego partnera podatkowego.

Wysokość ulgi uzależniona jest od Twojego wieku i przychodu i wynosi od 360 EUR do 1765 EUR.

Alleenstaandeouderkorting

Przysługuje osobom samotnie wychowującym dzieci, jeśli w 2009 roku spełnili następujące warunki:

 • prowadzili dom tylko z dzieckiem/dziećmi w wieku poniżej 27 lat,
 • w tym czasie dziecko/dzieci były zameldowane z nimi pod tym samym adresem,
 • nie byli w związku małżeńskim i nie mieli partnera podatkowego,
 • ich wydatki na jedno dziecko przekraczały kwotę 408 EUR na kwartał albo pobierali zasiłek rodzinny na dzieci w Polsce lub w Holandii.

Wysokość ulgi wynosi 902 EUR lub 421 EUR jeśli osiągnięty został wiek 65 lat.

Aanvullende alleenstaandeouderkorting

Można z niej skorzystać jeśli chce się rozszerzyć ulgę dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przysługuje nam jeśli w roku 2009 spełniliśmy następujące warunki:

 • spełniamy wszystkie warunki ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • osiągnęliśmy w Holandii przychody z tytułu zatrudnienia,
 • utrzymywaliśmy przez okres co najmniej 6 miesięcy co najmniej 1 dziecko w wieku poniżej 17 lat, które było zameldowane z nami.

Wysokość tej ulgi uzależniona jest od naszego przychodu i wynosi maksymalnie 1484 EUR lub 692 EUR jeśli osiągnięty został wiek 65 lat.

Jak zatem widać wachlarz możliwych udogodnień i rozwiązań jest naprawdę szeroki. Mądre i świadome ich wykorzystanie może przynieść nam całkiem sporą kwotę dodatkowej gotówki. Jeśli natomiast sami nie dysponujemy wystarczającą wiedzą, żeby jak najkorzystniej się rozliczyć, to warto oddać tą sprawę w ręce firmy zajmującej się tym profesjonalnie na co dzień.