Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ulga rodzicielska w Norwegii

Ulga rodzicielska w Norwegii

Polacy, którzy są legalnie zatrudnieni w Norwegii podlegają norweskiemu prawu podatkowemu. W związku z tym w czasie rocznego rozliczenia mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych. Wśród katalogu odliczeń i zwolnień, o jakie można wnioskować podczas rozliczenia podatkowego jest ulga rodzicielska w Norwegii. Kto może z niej skorzystać i na jakich zasadach?

Rodzic, który jest podatnikiem po raz pierwszy w Norwegii czy też pracuje w krainie fiordów już od wielu lat, ma możliwość skorzystać z ulgi rodzicielskiej w czasie rocznego rozliczenia podatkowego. Odliczenie to przysługuje zarówno osobom samotnym, jak i posiadającym rodzinę. Ulga rodzicielska w Norwegii (foreldrefradrag) ma zastosowanie w rocznym rozliczeniu podatkowym na dziecko lub dzieci, które są poniżej 12 roku życia. Na pierwsze dziecko można odliczyć do 25 000 NOK, a na każde kolejne do 15 000 NOK.

Aby ulga rodzicielska w Norwegii była możliwa do odzyskania należy spełnić łącznie następujące warunki:

  • dochody obojga współmałżonków lub osoby samotnie wychowującej dziecko w co najmniej 90% muszą pochodzić z krainy fiordów,
  • zameldowanie musi być w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) niż Norwegia - np. w Polsce.

Co można zyskać dzięki uldze rodzicielskiej?

W praktyce skorzystanie z ulgi rodzicielskiej przy norweskim zeznaniu podatkowym oznacza, że można odliczyć wydatki poniesione na opiekunkę, opłaty za przedszkole, świetlicę, zajęcia sportowe czy inne koszty związane z opieką nad dziećmi. Warunek: wydatki poniesione w trakcie roku podatkowego muszą być udokumentowane i przetłumaczone przysięgle na język angielski lub język norweski.

Kolejnymi wymogami pozwalającymi uwzględnić ulgę w rocznym rozliczeniu podatkowym jest konieczność dołączenia dodatkowych dokumentów:

  • akt urodzenia dziecka/dzieci na druku unijnym,
  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków z polskiego urzędu skarbowego przetłumaczone przysięgle na język angielski lub język norweski,
  • zaświadczenie z przedszkola, żłobka, od nani z wyróżnionym okresem opieki wraz z kwotą poniesionych opłat z tego tytułu za rozliczany okres wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j.angielski lub norweski.

Każdy wydatek na opiekę, edukację i pielęgnację dzieci jest uzasadniony, dlatego warto dokumentować poniesione koszty, aby móc w ten sposób skorzystać z ulgi w rocznym rozliczeniu podatkowym z urzędem skarbowym w Norwegii.