Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ucz się w Irlandii

Ucz się w Irlandii

Studia za granicą. Irlandia jest krajem otwartym na studentów z innych państw. Oferuje szeroki wybór uczelni i kierunków kształcenia. Jak zatem rozpocząć naukę na Zielonej Wyspie?

System szkolnictwa wyższego w Irlandii jest nieco odmienny od polskiego. Składa się z dwóch sektorów: uniwersyteckiego i nieuniwersyteckiego. Uniwersytety oferują programy studiów na poziomie bachelor, master i doktorskim. Bachelor to odpowiednik polskiego licencjatu, który otrzymuje się po ukończeniu trzy- lub czteroletnich studiów. Dopiero po uzyskaniu licencjatu można ubiegać się o stopień magistra, który dostępny jest we wszystkich dziedzinach studiów (trwają one od jednego do trzech lat). Uzyskuje się go po zdaniu odpowiednich egzaminów. Najwyższe kwalifikacje akademickie w Irlandii daje doktorat (jego uzyskanie zajmuje trzy–cztery lata).

Studia w Irlandii - która uczelnia?

Do wyboru masz 7 państwowych uniwersytetów i 14 instytutów technologii. Najwięcej uczelni znajduje się na terenie i w pobliżu Dublina. Najbardziej prestiżowe są dwa uniwersytety: najstarszy Trinity College Dublin i największy University College Dublin. Inne znane irlandzkie uczelnie to University Limerick, Dublin City University, University College Cork i University College Galway. Studia można podjąć również na niepaństwowych college’ach.

Na uniwersytetach można wybierać spośród następujących kierunków: humanistyczny, ścisły, techniczny, społeczny czy medyczny. Instytuty techniczne kształcą głównie w dziedzinach związanych z biznesem, nadających kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia, dyplomy i stopnie.

Większość irlandzkich uczelni jest bardzo dobrze wyposażona w odpowiednie pomieszczenia, sale laboratoryjne, nowoczesne biblioteki czy sprzęt multimedialny.

Rekrutacja

Rekrutacja na uczelnie odbywa się poprzez Central Applications Office (CAO – Centralne Biuro Aplikacji) w Galway. Aplikację wysyła się pocztą lub drogą internetową. Można ją pobrać ze strony Biura (www.cao.ie) bądź z portalu uczelni. Za zgłoszenie przez Internet płaci się 30 euro (120 zł) a pocztą 40 euro (160 zł).
Cała procedura ubiegania się o przyjęcie na studia zależy w większości od uczelni, dlatego bez względu na to, czy już wysłałeś aplikację do CAO, powinieneś skontaktować się z biurem ds. studenta wybranej uczelni. Może bowiem okazać się, że uczelnia będzie chciała, aby wysłać papiery również i do niej.
Formularz należy wysłać do 1 lutego – jeżeli zamierzasz podjąć studia jesienią. Dla spóźnialskich jest też drugi termin – 1 maja, ale wówczas opłata jest dwa razy wyższa. Wyniki przyjęć są ogłaszane w sierpniu, bo dopiero wtedy znane są oceny irlandzkich egzaminów maturalnych. Rok akademicki rozpoczyna się pod koniec września i trwa do końca czerwca.

Osoby, które w Polsce skończyły studia licencjackie bądź magisterskie, a w Irlandii chciałyby kontynuować naukę, powinny bezpośrednio zgłaszać się do władz uczelni, ponieważ nie ma przepisów regulujących sposób przyjmowania na poszczególne etapy studiów. Można przyjechać tu również tylko na rok lub semestr, a potem kontynuować naukę na swojej macierzystej uczelni.

Wymagania

Polska matura jest w Irlandii honorowana, jednak przed wysłaniem dokumentów należy pamiętać o przetłumaczeniu ich na język angielski przez tłumacza przysięgłego. Podczas rekrutacji liczą się nie tylko oceny z poszczególnych przedmiotów, ale też zainteresowania kandydata, jego szczególne osiągnięcia i działalność pozaszkolna. Wstęp na wyższe uczelnie dla posiadaczy świadectwa ukończenia szkoły średniej jest wolny (oprócz medycyny). Na studia artystyczne i architektoniczne trzeba przygotować teczkę z pracami. Za świadectwo otrzymuje się punkty, które decydują o przyjęciu.

Od obcokrajowców wymagane jest potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Mogą to być certyfikaty Cambridge Advanced albo Proficiency lub TOEFL. Osoby, które nie zdawały tych egzaminów nie powinny rezygnować ze złożenia dokumentów, bo często uczelnie przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną, która zweryfikuje znajomość języka angielskiego.

Koszty

Studia w Irlandii są płatne. Semestr, w zależności od kierunku, kosztuje od 2,2 tys. do 7,5 tys. euro (8,5–29 tys. zł). Najdroższymi fakultetami są: informatyka, medycyna, stomatologia i aktorstwo – powyżej 7 tys. euro (27 tys. zł) za semestr. Nieco mniej kosztują kierunki humanistyczne. Studiowanie historii czy anglistyki to wydatek ok. 3,8 tys. euro (15 tys. zł). Studia na uczelniach technicznych są znacznie tańsze od uniwersytetów.

Studenci studiów magisterskich na uczelniach publicznych mogą być zwolnieni z opłat. Są oni dzieleni na trzy grupy studentów: z krajów Unii Europejskiej, non-UE oraz Free-Tuition. Ci ostatni opłacają tylko wpisowe i drobne opłaty administracyjne, a studia sponsoruje im państwo. Jednak muszą oni spełnić kilka warunków: mieć przynajmniej trzyletnie obywatelstwo w Unii Europejskiej, albo być rezydentem w Irlandii przez co najmniej trzy z ostatnich pięciu lat. Zwolnieni z opłat nie mogą być studenci, którzy powtarzają rok. Natomiast studenci spoza UE płacą trzykrotnie więcej niż ci z krajów UE.

Najtańszym zakwaterowaniem jest akademik, jednak na miejsce w nim mogą liczyć tylko studenci niższych lat. Powinni oni złożyć aplikację już w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia. Opłata za miejsce w domu studenta wynosi ponad 100 euro (400 zł) tygodniowo, ale często trzeba zapłacić z góry za cały semestr. Wynajęcie pokoju jednoosobowego w Dublinie to koszt ok. 400 euro (1,6 tys. zł), dlatego studenci często wspólnie wynajmują mieszkania lub domy. Uczelnie zwykle pomagają w znalezieniu lokum poza akademikiem.

W Irlandii drogie jest również wyżywienie, ale na większości uczelni są dostępne studenckie stołówki, gdzie obiad kosztuje ok. 5 euro (20 zł). Również kampusy studenckie (miasteczka studenckie) są tak zorganizowane, że na ich terenie student ma w zasięgu ręki nie tylko bary, ale też sklepy, księgarnie, banki czy pralnie – tak jest np. na Uniwersytecie w Limerick czy Dublin City University.

Stypendia

Stypendiami, w ramach których można wyjechać na studia do Irlandii, są Socrates Erasmus, a także Community of European Management School na warszawskiej SGH. Najlepiej o szczegóły pytać na uczelniach w biurze współpracy z zagranicą.

Natomiast jeżeli już studiujesz w Irlandii, to możesz otrzymać stypendium uczelniane za dobre wyniki w nauce, stypendium Ministerstwa Edukacji i Nauki lub ubiegać się o stypendium oferowane przez międzynarodowe koncerny, np. firmę Dell. W Irlandii od kilku lat działa największa europejska fundacja stypendialna utworzona przez uniwersytety europejskie – Association Bernard Gregory. Na stronie internetowej stowarzyszenia (www.abg.asso.fr) można znaleźć oferty stypendialne m.in. takich uczelni jak: National University of Ireland – Maynooth, St Patrick’s College Drumcondra, Trinity College, University College Dublin, University of Limerick. Na większości uczelni studenci, którzy mają trudności finansowe mogą starać się o różnego rodzaju dofinansowania, np. do wynajmu pokoju czy na wydatki zdrowotne.