Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Wyjeżdżając do pracy do Niemiec jedną z pierwszych rzeczy o jaką powinniśmy zadbać w tym kraju jest załatwienie sobie ubezpieczenia zdrowotnego (z niem. Krankenversicherung). Z uwagi na bardzo wysokie koszty leczenia (jak również lekarzy oraz leków) w Niemczech, za którym idą wysokiej jakości świadczone usługi, warto na etapie załatwiania spraw z podejmowaniem zatrudnienia w tym kraju, zadbać o ubezpieczenie zdrowotne.

Wyjeżdżając do pracy do Niemiec jedną z pierwszych rzeczy o jaką powinniśmy zadbać w tym kraju jest załatwienie sobie ubezpieczenia zdrowotnego (z niem. Krankenversicherung).

Z uwagi na bardzo wysokie koszty leczenia (jak również lekarzy oraz leków) w Niemczech, za którym idą wysokiej jakości świadczone usługi, warto na etapie załatwiania spraw z podejmowaniem zatrudnienia w tym kraju, zadbać o ubezpieczenie zdrowotne.

Reforma niemieckiej służby zdrowia (z niem. Gesundheitsreform), która od 1 kwietnia 2007 roku weszła w życie za zachodnią granicą, miała na celu objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wszystkich osób, które żyją na terenie Niemiec. Podstawowym założeniem tej reformy był obowiązek ubezpieczenia nałożony na obywateli, na kasy chorych (Krankenkassen) i na prywatne ubezpieczalnie.

Państwowo czy prywatnie?

W Niemczech ubezpieczenie zdrowotne występuje w dwóch formach ? państwowej i prywatnej. Osoby objęte państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech są zobowiązane opłacać miesięczne składki w wysokości uzależnionej od zarobków osoby ubezpieczającej się. W zamian za składki, ubezpieczenie to obejmuje ujednolicony w przepisach zakres podstawowych świadczeń medycznych, o którego rozszerzenie można starać się korzystając z ubezpieczyciela prywatnego.

Państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą być objęte między innymi osoby, które już kiedyś pracowały w Niemczech i czasowo korzystały z tej formy ubezpieczenia. Dla nowych pracowników zatrudnionych u niemieckich pracodawców, których dochód roczny nie przekracza określonej kwoty, również przysługuje państwowe ubezpieczenie zdrowotne (z niem. GKV ? Gesetzliche Krankenkasse). Roczna granica dochodu w tym przypadku (z niem. Ahresarbeitsentgeltgrenze) to 49 950 EUR brutto albo miesięcznie ? poniżej 4.125 EUR brutto.

Ponadto państwowym ubezpieczeniem zdrowotnym w Niemczech objęci są studenci (do ukończenia przez nich 30-go roku życia), renciści, osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, jak i zasiłki chorobowe. Ponadto GKV mogą być objęci niektórzy członkowie rodziny osoby objętej tym ubezpieczeniem. Istnieją również dodatkowe warunki, których spełnienie umożliwia niektórym osobom staranie się o państwowe ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech (np. osoby prowadzące własną działalność gospodarczą) oraz wyłączenia dotyczące osób, które do tego ubezpieczenia nie mogą dołączyć (np. osoby, które pobierają zapomogę socjalną czy osoby starające się o azyl, które wcześniej nie były członkami państwowego ubezpieczyciela).

W kolejnej części artykułu, przedstawione zostaną zasady działania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. Pamiętajmy jednak, że bez względu na wybór formy tego rodzaju ubezpieczenia, warto o nie zadbać zaraz po przyjeździe do Niemiec, aby mieć pewność, że pokryje ono koszty naszego ewentualnego leczenia w czasie choroby lub w nagłych przypadkach