Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Tax-poradnik: Praca i podatki w Finlandii – cz.1

Tax-poradnik: Praca i podatki w Finlandii – cz.1

Przed wyjazdem do pracy w Finlandii warto poznać podstawowe aspekty związane z pracą w tym kraju. Niniejszy poradnik ma na celu przedstawienie aktualnych informacji związanych z prawem pobytowym oraz prawem pracy na terenie Finlandii. Zapraszamy serdecznie do lektury.

Prawo pobytowe

Obywatele Unii Europejskiej mogą bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków przebywać na terenie Finlandii do trzech miesięcy. Prawo pobytu do 3 miesięcy wymaga jedynie takiej formalności, jak posiadanie ważnego dokumentu tożsamości lub paszportu. Należy pamiętać, że prawo jazdy nie jest uważane za dowód tożsamości. Prawo swobodnego przebywania w Finlandii w ten sposób uzyskuje również członek rodziny obywatela Unii Europejskiej, nawet jeżeli nie należy do krajów wspólnoty.

Pamiętaj! Pobyt w Finlandii do trzech miesięcy nie jest objęty meldunkiem obowiązkowym.

Zamiar przebywania w Finlandii powyższej trzech miesięcy należy zgłosić do komisariatu policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w tym kraju. Ma to na celu uzyskanie zezwolenia dla obywateli Unii Europejskiej na pobyt w Finlandii. Zgłaszając się do komisariatu należy wziąć ze sobą aktualny dokument tożsamości, dwie fotografie oraz dokumenty, które potwierdzają cel pobytu (np. umowa o pracę).

Pamiętaj! Pobyt stały można uzyskać po dwuletnim okresie posiadania zgody na pobyt czasowy w Finlandii.

W kolejnym artykule przedstawione zostaną aktualne przepisy prawa pracy jakie obowiązują na terenie w Finlandii.