Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Szanse czy zagrożenia? Zawody regulowane w Unii Europejskiej. Cz. 2

Szanse czy zagrożenia? Zawody regulowane w Unii Europejskiej. Cz. 2

Komisja Europejska przeanalizowała rynki europejskie, związane z zawodami regulowanymi i podjęła kroki w celu zmiany sytuacji w tej kwestii. Wezwała kraje Unii Europejskiej do złagodzenia restrykcji w dostępności do zawodów regulowanych. Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: „Mimo naszych intensywnych działań na tym polu mobilność specjalistów w Unii Europejskiej wciąż jest niewielka. Warunki dostępu do niektórych zawodów bywają bardzo skomplikowane, a różnice między przepisami w krajach członkowskich zniechęcają pracowników do szukania pracy poza granicami własnego kraju.”
Więcej na temat UE przeczytać można w artykule: Dbałość o ochronę środowiska, czy polityka większości? Micro USB, jako standard.

Kategorie zawodów i ich wymagania

Komisja Europejska podzieliła grupę zawodów regulowanych na 740 kategorii. Są to zawody, których wykonywanie wymaga konkretnych, uznawanych przez władze kwalifikacji lub tytułów naukowych. Większa dostępność do tych zawodów w krajach unijnych może, zdaniem KE poprawić zatrudnienie, a także pobudzić wzrost gospodarczy. Proponowane zmiany polegają na zgłoszeniu krajów UE wykazów zawodów regulowanych, które zostaną opublikowane w postaci europejskiej mapy zawodów w 2014 roku. Ułatwi to profesjonalistom zapoznanie się z warunkami obowiązującymi w danym państwie, a co za tym idzie ułatwi decyzję o ewentualnej emigracji do państw członkowskich.

Kolejnym, proponowanym przez Komisję etapem ma być wzajemna ocena barier ograniczających dostęp do niektórych zawodów z listy. Szacowany okres oceny rozłożony został na dwa lata. Ocena ta ma wzbudzić dialog między państwami członkowskimi, stosującymi różne podejście do kwestii zawodów regulowanych. Analizie poddane zostaną kwestie konsekwencji wszelkiego rodzaju formalności i nieformalnych ograniczeń w dostępnie do działalności zawodowej w każdym państwie UE.

Zdaniem Barniera: „Jestem przekonany, że ustalenie przez państwa członkowskie listy zawodów regulowanych, a następnie dokonanie przeglądu i oceny barier w dostępie do nich okaże się użyteczne”. Niesłychanie istotną kwestią, podkreślaną przez komisarza Barniera, jest zwiększenie dostępności usług świadczonych przez osoby wykonujące zawody regulowane, a nie deregulacja, czy też nakładanie sankcji na kraje Unii: „Chcemy sprawdzić, które rozwiązania w zakresie dostępu do tych zawodów są najprostsze, najbezpieczniejsze, najbardziej proporcjonalne i przejrzyste”.