Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Symboliczny Golden Gate Bridge. Senacka grupa parlamentarna do spraw Polski w USA

Symboliczny Golden Gate Bridge. Senacka grupa parlamentarna do spraw Polski w USA

W czerwcu tego roku w Senacie USA powstała Grupa Parlamentarna ds. Polski. Oczekiwania polskiego rządu wobec działań grupy są bardzo pozytywne. Głównym celem, który od dłuższego czasu uzasadnia aktywność polskich przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych jest zniesienie obowiązku wizowego dla polskich turystów.

Więcej informacji na temat ustawy imigracyjnej można przeczytać w artykule: Lepsze, bo amerykańskie. Ustawa imigracyjna w USA.

„Nie ma w Europie lepszego przyjaciela, partnera i sojusznika niż Polska. Jestem dumny z członkostwa w grupie ds. Polski. Ta grupa to tylko jeden z przejawów solidarności między naszymi krajami” – powiedział senator Risch.

Polski causus…

Celem senackiej Grupy Parlamentarnej ds. Polski jest rozwój stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi, a także wprowadzenie inicjatyw ustawodawczych korzystnych dla obu stron. Grupa powstała w bliskiej współpracy z Ambasadą RP w Waszyngtonie, a jej powołanie dowodzi, iż “parlamentarzyści amerykańscy w jej utworzeniu widzą dla siebie polityczny atut” – mówi Radosław Sikorski. Oczekiwania wobec działań grupy są ogromne, zawierające się w dążeniu do zniesienia obowiązku wizowego wobec polskich turystów podróżujących do USA.

„Będę dalej walczyć w Senacie o umacnianie silnych więzi między USA, a Polską” – zapewnia senator Barbara Mikulski. Pytanie, które się narzuca jest następujące: Czy chcemy dalej walczyć, zniżając się do pozycji roszczeniowej, czy odpuścić i pozwolić na możliwość partnerskiej współpracy między Polską, a USA?