Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Symbol polskości. PONUJ w Londynie, jako odpowiedź na potrzeby polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii

Symbol polskości. PONUJ w Londynie, jako odpowiedź na potrzeby polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii

Polska jest krajem o bogatej i wielopokoleniowej kulturze i historii. Za obyczaje i tożsamość nasi przodkowie przelewali swoją krew, wpajali nam poczucie przynależności do ojczyzny, wraz z wartościami wyznawanymi przez lata budowania kultury wyznaniowej i obyczajowej. Może nie mamy na kartach podręczników takich osobowości, jak: William Szekspir czy Winston Churchill, ale za to możemy poszczycić się takimi nazwiskami, jak: Adam Mickiewicz, Fryderyk Chopin, Mikołaj Kopernik, a nawet Jan Paweł II. W związku z narastającym trendem emigracji Polaków do krajów otaczających nas, ulega zmianie definicja polskości, która od niedawna związana jest nie z terytorium ojczyzny, ale raczej z mentalnością i zachowaniem na obczyźnie.

Ambasadorzy stosunków międzynarodowych.

Jedna z najznakomitszych polskich uczelni wyższych – Uniwersytet Jagielloński w 2012 roku, rozpoczął swą działalność w postaci fili londyńskiego Polskiego Ośrodka Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego (PONUJ).

Więcej na temat edukacji można przeczytać w artykule: Inwestycja w przyszłość. Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie.

Wprowadzenie w życie powyższej inicjatywy edukacyjnej podyktowane było potrzebą kontaktu z krajem, wciąż rosnącej społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. Dzięki możliwości nauki w PONUJ Polacy mieszkający na emigracji uzyskają wiedzę, pozwalającą na kształtowanie stosunków i relacji polsko-brytyjskich, stając się ambasadorami naszej kultury i obyczajowości. Kształcenie w zakresie tzw. soft power, czyli siły miękkiej jest niesłychanie istotnym czynnikiem, wspierającym znaczenie polskiego obywatela w stosunkach interpersonalnych na świecie. Przekazywanie innym kulturom naszego dziedzictwa w postaci muzyki, filmu, stylu życia, oraz wyznawanych idei ukazuje naszą niesłychaną wartość, oraz możliwości współtworzenia obyczajowości na wysokim poziomie.

Program studiów jest swoistym połączeniem doświadczenia najlepszych ośrodków akademickich w obu krajach. Kadrę wykładowców tworzą nie tylko profesorowie akademicyz Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, czy innych uniwersytetów z kraju, ale również dydaktycy z Oxford i UCL. Dzięki możliwości zdobycia wiedzy na studiach proponowanych przez PONUJ, studenci będą mogli brać aktywny udział w życiu społecznym Polonii zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na świecie.