Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Świadczenia socjalne w Danii

Świadczenia socjalne w Danii

Dania postrzegana jest jako kraj bardzo wysoko rozwinięty. Wysokość zarobków znacząco przewyższających ponoszone opłaty, a do tego bardzo dobrze funkcjonujący system świadczeń socjalnych - to wszystko sprawia, że Dania stała się krajem, gdzie żyje się dobrze.

Świadczenia socjalne w Danii są ważną częścią systemu społecznego. Ludzie, którzy z nich korzystają mogą czuć się bezpiecznie i nie muszą się zastanawiać, czy wystarczy im pieniędzy, by spokojnie przeżyć cały miesiąc. Patrząc z perspektywy imigrantów, którym świadczenia również przysługują, można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju dodatek, który pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy. Dodatek, który ułatwia normalne życie.

Na jakie świadczenia socjalne w Danii mogą liczyć Polacy przebywający na emigracji zarobkowej?

Świadczenia chorobowe

Dania co roku plasuje się w czołówce krajów, które wspierają swoich mieszkańców i pomagają im w dostępie do opieki medycznej. Według danych ministerialnych, rząd Danii przeznacza aż 11% PKB na opiekę zdrowotną. Dzięki temu mieszkańcy Danii mogą bezpłatnie korzystać z podstawowej opieki lekarskiej, z leczenia szpitalnego, a także z opieki specjalistycznej. Świadczenia chorobowe przysługują wszystkim osobom, które przebywają w Danii dłużej niż 6 tygodni.

Świadczenia macierzyńskie

Zasiłek związany z narodzeniem dziecka jest wypłacany w Danii na cztery tygodnie przed porodem i przez 24 tygodnie po urodzeniu dziecka. O takie świadczenie można ubiegać się, jeżeli w ciągu 13 tygodni przed zajściem w ciążę udało się przepracować 120 godzin. Zasiłek macierzyński może wynieść nawet 419 EUR tygodniowo. Trzeba przyznać, że jest to kwota która znacząco odciąża domowy budżet i dzięki której będziemy mogli spokojnie zabezpieczyć wszystkie podstawowe potrzeby nowo narodzonego dziecka.

Świadczenia dla bezrobotnych

Niska stopa bezrobocia, uproszczony system zatrudniania i zwalniania pracowników powoduje, że Danii łatwo jest zmienić miejsce pracy. Nie oznacza to jednak, że nie ma przypadków kiedy tracąc pracę nie możemy znaleźć kolejnej. Wtedy z pomocą przychodzi wsparcie ze strony duńskiego urzędu. W Danii nawet przez 2 lata od utracenia pracy możemy liczyć na wypłatę świadczenia dla bezrobotnych, którego wysokość może sięgać nawet 90% wynagrodzenia.

Zasiłek rodzinny w Danii

Zasiłek rodzinny, to chyba jedno z najważniejszych i najczęściej  pobieranych świadczeń. Przysługuje każdemu rodzicowi (zarówno rodowitym Duńczykom, ale też imigrantom), którzy wychowują dziecko poniżej 18 roku życia. Kwota wypłacanego świadczenia zmienia się wraz z wiekiem dziecka. Im starsze tym ta kwota będzie niższa. Nie zmienia to jednak faktu,  że  zasiłek rodzinny z Danii jest bardzo pomocny dla wielu rodzin, które wychowują dzieci. Odciąża on budżet, pozwala zaoszczędzić sporo pieniędzy, ale przede wszystkim zasiłek rodzinny pozwala zabezpieczyć potrzeby dziecka, tak aby niczego mu nie brakowało.