Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Starość nie radość. Ranking na najlepszy kraj dla seniorów wygrała Szwecja

Starość nie radość. Ranking na najlepszy kraj dla seniorów wygrała Szwecja

Życie człowieka przejawia się na wielu różnych płaszczyznach: rodzinnej, zawodowej, związanej z zainteresowaniami, pasjami, hobby. Z ekonomicznego punktu widzenia najbardziej produktywnymi latami są te, między 18, a 65 rokiem życia. Jako źródło wartościowych dla państwa podatków, a także przejawiających się przez nas popytu i podaży, jako pracownik i obywatel posiadamy wiele przywilejów. Przechodząc na emeryturę poddajemy się prawom matki natury, zwalniamy tempo, zazwyczaj przestajemy pracować, pragniemy znaleźć należyty odpoczynek i poczucie bezpieczeństwa. Ale czy zawsze jest to możliwe? Obecnie wszystkie państwa stają przed wyzwaniem, jakim jest szybkie starzenie się ludności na całym świecie.

Gdzie, kiedy i dlaczego…?

Organizacja Narodów Zjednoczonych zleciła Global AgeWatch Index przeprowadzenie badania państw przyjaznych dla osób starszych. W zakres analizowanej grupy weszło 91 krajów. W badanych 13 kryteriach, branych pod uwagę w wyborze przyjaznego państwa dla seniorów znalazły się między innymi: dochody, zatrudnienie, ochrona zdrowia, środowisko naturalne. Niesłychanie istotnym kryterium był poziom życia, w wyniku, czego Sri Lanka, Boliwia i Mauritius wyprzedziły wiele krajów bogatszych od siebie.

Więcej na temat Szwecji przeczytać można w artykule: Przyczyna i skutek. Czyli Europejski Kryzys na podwórku Skandynawskiej Gospodarki.

Z opracowanego w wyniku badań raportu wynika, iż na czele listy znalazła się Szwecja, potem Norwegia i Niemcy. Dalsze miejsca zajęły Holandia, Kanada, Szwajcaria i NowaZelandia. Pierwszą 20 zdecydowanie zdominowały państwa z Ameryki Północnej i Europy Zachodniej. Na 78 miejscu znalazła się Rosja. Dalekie, bo 70 miejsce zajęła także Turcja, potem Indie (73). Natomiast Brazylię i Chiny sklasyfikowano umieszczając na 31 oraz 35 miejscu. Najmniej sprzyjającym miejscem dla seniorów według raportu okazały się: Afganistan, Tanzania oraz Pakistan.

Nasza Ojczyzna zajęła 62 miejsce. Analizując powyższe kryteria, za największy atut naszego kraju uznano bezpieczeństwo dochodów ludzi starych – w tej kategorii zajęliśmy wysokie, bo 20 miejsce. Pozytywnie oceniono także kwestię wysokiego zasięgu zabezpieczenia emerytalnego i stosunkowo niskiego poziomu ubóstwa wśród seniorów. niestety pod względem jakości opieki zdrowotnej nad ludźmi starymi zajęliśmy dopiero 87 miejsce, zjeżdżając w rankingu na sam dół listy.

Silvia Stefanoni, kierująca organizacją HelpAge International wypowiedziała się na ten temat: – Wciąż utrzymujące się pomijanie procesu starzenia się z narodowych i światowych programów jest jedną z największych przeszkód uniemożliwiających sprostanie problemom starzejącej się ludności świata.