Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Sprawdziliśmy zarobki w Europie. Jak na tym tle wypada polska płaca?

Sprawdziliśmy zarobki w Europie. Jak na tym tle wypada polska płaca?

Przeciętna wysokość wynagrodzenia w poszczególnych krajach Europy wskazuje, że w Polsce nie zarabiamy zbyt wiele. W jakich krajach można liczyć na najwyższe zarobki?

Gdzie można najwięcej zarobić w Europie?

W ciągu ostatnich siedmiu lat, w naszym kraju nasze płace wzrosły realnie o 25%. Jednak wynagrodzenie wyrażone w dolarach jest ciągle niższe od 2008 roku mimo jego przeciętnego corocznego wzrostu nominalnego, jak i realnego. Porównanie więc płac europejskich z Polską w znacznym stopniu zależy od wahania kursów walutowych. Trzeba również pamiętać, iż aktualny poziom przeciętnego wynagrodzenia w Polsce jest nieosiągalny dla nawet 2/3 pracujących w naszym kraju.

Najlepiej zarabiającymi w Europie narodami są obecnie mieszkańcy Szwajcarii, Luksemburga oraz Danii.  Szwajcaria jest krajem, gdzie zarabia się średnio nawet 5000 dolarów netto na miesiąc. Jednocześnie jest to kraj, gdzie mają najwyższe ceny w Unii Europejskiej – o 58% wyższe od średniej w UE.

Co sprawia, że w Polsce zarobki są tak niskie?

Polska w zestawieniu z ostatnich badań zarobków w krajach członkowskich UE zajmuje 23 miejsce. Przeciętne wynagrodzenie w naszym kraju wynosi 842 dolary, czyli czterokrotnie mniej niż na Zachodzie i nawet sześciokrotnie mniej niż w Szwajcarii. Mimo pogrążenia w kryzysie krajów takich jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Turcja oraz Czechy, również w tych państwach wysokość zarobków jest wyższa niż w Polsce. Na wysokość zarobków w naszym kraju wpływ ma przede wszystkim prawo niesprzyjające przedsiębiorcom, a tym samym niska wydajność pracy, wysoko rozwinięta szara strefa, korupcja, słabo rozwinięta infrastruktura, marnotrawstwo publicznych pieniędzy, itp.

Nie bez znaczenia na wysokość zarobków w Polsce jest poziom zatrudnienia. Im więcej osób pracuje w danym kraju, tym mniejszą ilość osób pozostających bez pracy musi utrzymać grupa pracująca. W Polsce tymczasem na 38 milionów obywateli pracuje ok. 15,6 mln osób, co daje wskaźnik zatrudnienia na poziomie 59,7 %, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej wynosi 64,1%.