Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Ściągną bezpośrednio z konta, czyli o rozliczaniu podatków w UK

Ściągną bezpośrednio z konta, czyli o rozliczaniu podatków w UK

Brytyjskie władze mają nowy pomysł na podatników, unikających płacenia podatków. Szukając sposobu na obywateli UK, którzy uchylają się od obowiązku podatkowego, wymyślono, że od przyszłego roku brytyjski urząd podatkowy mógłby ściągać należności bezpośrednio z kont mieszkańców Wysp.

Ministerstwo Skarbu Wielkiej Brytanii wystosowało nowy pomysł na ściąganie należności podatkowych osób zatrudnionych na Wyspach. Brytyjski urząd podatkowy, od przyszłego roku miałby prawo zarządzać danymi do tego stopnia, aby wprost z kont obywateli ściągać należny podatek. Pieniądze miałyby być czerpane bezpośrednio z kont podatników, bez ich zgody, nakazu sądowego czy decyzji administracyjnej. W przypadku kont współmałżonków, sytuacja miałaby wyglądać dokładnie tak samo. Według brytyjskiego urzędu podatkowego, udałoby się odzyskać nawet 100 milionów funtów rocznie, obciążając konta ok. 17 tysięcy mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Deputowani z brytyjskiej Komisji Skarbowej Izby Gmin uznali pomysł za „drakoński”. Wątpliwości budzi m.in. sytuacja, w której siedem lat temu, pracownik urzędu podatkowego w Wielkiej Brytanii zgubił dyski komputerowe z elektronicznym zapisem danych 25 milionów rodzin w UK. Przeciwnicy pomysłu twierdzą, że od tego czasu nie nastąpiły znaczące zmiany w odniesieniu do zarządzania danymi elektronicznymi. Ponadto, krytyka pomysłu poddaje w wątpliwość, wysokość kwot jakie miałyby być odprowadzane z kont podatników.

Czy rozliczą tak jak trzeba?

Według zebranych danych, urzędnicy podatkowi w ciągu jednego roku niewłaściwie obliczyli wysokość podatku dochodowego ponad 4,5 milionom brytyjskich zatrudnionych. Nie zawsze więc urząd podatkowy Wielkiej Brytanii podejmuje trafne decyzje w zakresie naliczania właściwej sumy podatku do dopłaty. Tym samym może się okazać, że urząd zażąda niewłaściwej sumy i taką ściągnie z konta podatnika. Nawet jeżeli po pewnym czasie te pieniądze trafią z powrotem na konta obywateli, to taki stan rzeczy może poważnie zagrozić budżetom domowym mieszkańców Wielkiej Brytanii.

A co wy sądzicie na temat pomysłu Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii?