Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Różnica pomiędzy 1 a 3 klasą podatkową na terenie Niemiec

Różnica pomiędzy 1 a 3 klasą podatkową na terenie Niemiec

Polski system podatkowy jest dla Was skomplikowany? To co powiecie na niemiecki system podatkowy, który kwalifikuje podatników do sześciu różnych klas podatkowych?! :)

Dla przypomnienia- aktualnie na terenie Polski wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych ustalana jest na podstawie dwóch progów podatkowych, które wynoszą odpowiednio: 17% dla osób uzyskujących dochody poniżej 85.528 zł oraz 32% dla osób, których dochody przekroczyły limit 85.528 zł. Na terenie Niemiec sytuacja nieco się komplikuje. Podatnicy są rejestrowani na różnych klasach podatkowych (w zależności od ich sytuacji osobistej), według których obliczana jest wysokość zaliczek na poczet podatku dochodowego.

Przez ponad 20 lat działalności naszego biura zaobserwowaliśmy, iż najczęściej nasi klienci są rejestrowani przez swoich niemieckich pracodawców na I oraz na III klasie podatkowej. Co to właściwie oznacza dla podatnika i jakie są konsekwencje wyboru danej klasy podatkowej? – wyjaśniamy poniżej:

I klasa podatkowa – tylko dla kawalerów? Niekoniecznie!

Wśród osób zarejestrowanych na pierwszej klasie podatkowej można również wyszczególnić:

  • osoby rozwiedzione;
  • osoby pozostające w separacji;
  • osoby będące w związku małżeńskim, których małżonek/ka nie posiada rezydentury podatkowej na terenie Niemiec;
  • osoby będące w związku małżeńskim, których małżonek/ka zamieszkuje poza Unią Europejską.

W przypadku tej klasy podatkowej, podatnik na ogół nie ma obowiązku corocznego rozliczania się (tak jak w przypadku 3 klasy podatkowej), chyba że, otrzyma z niemieckiego Urzędu Skarbowego Finanzamt – wezwanie do rozliczenia (więcej na ten temat: Niemiecki Urząd Skarbowy - Finanzamt wysyła do podatników wezwania do rozliczenia z Niemiec za 2018 rok). Wezwanie to zazwyczaj jest wysyłane przez urząd do osób, które min. przepracowały w danym roku na terenie Niemiec powyżej 183 dni, rozliczały się  już w niemieckim Finanzamt z poprzednich lat czy do osób, które na karcie podatkowej- Lohnsteuerbescheinigung mają wykazane kwoty wolne od podatku (tzw. diety).

Czy I klasa podatkowa w Niemczech rzeczywiście jest niekorzystna?

Większość osób uważa, iż I klasa podatkowa jest dla nich niekorzystna – po części możemy się zgodzić z tym stwierdzeniem, ponieważ w przypadku tej klasy podatkowej są odprowadzane dość duże zaliczki na poczet podatku dochodowego. Jednak podczas rocznego rozliczenia z niemieckim Urzędem Skarbowym jest możliwość starania się nawet o całościowy zwrot tych zaliczek! To w jakiej wysokości urząd wypłaci nam zwrot podatku za pracę w Niemczech jest oczywiście uzależnione również od całościowej sytuacji podatkowej – wysokości naszych dochodów (oraz współmałżonka) uzyskanych poza terenem Niemiec czy stosowanych ulg podatkowych. Tymczasem w przypadku III klasy podatkowej podatnik nie zawsze ma możliwość otrzymania zwrotu z urzędu, zazwyczaj sam musi uregulować niedopłatę podatku! Ponadto, urząd w większości takich przypadków nakłada na podatnika obowiązek wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek, których wysokość jest ustalona w oparciu o wysokość niedopłaty powstałej w poprzednim roku rozliczanym. Zaliczki zatem są odprowadzane, niezależnie od rejestracji na I czy III grupie podatkowej. Różnica polega na tym, że na I grupie podatkowej to pracodawca musi terminowo odprowadzać je do urzędu i potrąca je na bieżąco z comiesięcznych wynagrodzeń, a na III klasie podatkowej, obowiązek ten spoczywa bezpośrednio na podatniku. Kwoty kwartalne są również odpowiednio wyższe niż miesięczne zaliczki. Czy zatem I klasa podatkowa jest taka zła dla podatnika?

III klasa podatkowa – klasa dla osób pozostających w związku małżeńskim o niskich dochodach!

Do trzeciej klasy podatkowej są zarejestrowane przede wszystkim osoby będące w związku małżeńskim, których współmałżonek przebywa w obszarze Unii Europejskiej Warto tu zaznaczyć, że na tej klasie, powinni zostać zarejestrowani wyłącznie podatnicy, którzy przepracowali na terenie Niemiec powyżej 183 dni.

Osoby zarejestrowane na trzeciej klasie mają bezwzględny obowiązek corocznego rozliczenia się z niemieckim Urzędem Skarbowym. Termin rozliczenia się z Finanzamt za 2018 rok minął 31.07.2019r. Podatnicy, którzy do tej pory nie złożyli swojej rocznej deklaracji podatkowej mogą spodziewać się z niemieckiego Urzędu Skarbowego wezwania do rozliczenia. Inna sytuacja, gdy rozliczają się za pośrednictwem doradcy podatkowego, który dany termin na rozliczenie może przedłużyć.

W przypadku trzeciej klasy podatkowej sytuacja się odwraca- gros osób uważa, że to jedna z najkorzystniejszych klas podatkowych. Czy aby na pewno? Niewątpliwie od wynagrodzenia podatnika są odprowadzane znacznie mniejsze zaliczki na poczet podatku, niż w przypadku I klasy. Podatnik zatem cieszy się większym miesięcznym wynagrodzeniem „do ręki”, ale na zakończenie roku może okazać się, że podatek odprowadzony do urzędu jest zbyt niski i w tym wypadku to na podatniku ciąży obowiązek zwrócenia go do urzędu! Trzeba tu zaznaczyć, iż podczas rozliczenia rocznego istotny wpływ na wynik rozliczenia ma wysokość dochodów uzyskanych przez współmałżonka. Im większy jego dochód, tym mniejsze szanse na odzyskanie całościowego podatku, a także większa szansa na dopłatę do urzędu! Z naszego punktu widzenia, trzecia klasa podatkowa może być zatem korzystna jedynie dla osób, których współmałżonek uzyskuje niewielkie dochody lub nie ma ich wcale.