Zadzwoń lub napisz

+48 32 297 39 04 +48 602 370 506 +48 510 222 266 +48 500 221 797 info@zwrotpodatkow.pl

lub

skorzystaj z formularza

Rozliczenie przed polskim Urzędem Skarbowym na formularzu PIT36+ZG – o czym warto pamiętać?

Rozliczenie przed polskim Urzędem Skarbowym na formularzu PIT36+ZG – o czym warto pamiętać?

Od 2018 roku, wielu podatników może korzystać z nowej usługi „Twój e-PIT”, ułatwiającej rozliczenie przed polskim Urzędem Skarbowym (o tym czym dokładnie jest owa usługa i kto może z niej skorzystać wyjaśnialiśmy już w naszym artykule: „Zmiany w rozliczeniu rocznym za 2018 rok z polskim Urzędem Skarbowym”). Nie wszyscy jednak podatnicy zostali objęci nową usługą. Osoby, które oprócz swoich polskich dochodów, uzyskały również dochody na terenie innego kraju, są zobowiązane do samodzielnego złożenia zeznania PIT36+ZG.

Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule.

Różnica pomiędzy zeznaniem PIT 37 a PIT36+ ZG.

Standardowo na terenie Polski, każdy podatnik składa zeznanie roczne PIT37. W zeznaniu tym wykazuje między innymi swoje dochody z tytułu umowy o pracę (zgodnie z PIT-11) czy z tytułu renty/ emerytury (zgodnie z PIT11A / PIT40A). Warto tu zauważyć, że na tym formularzu mogą się rozliczyć tylko i wyłącznie osoby, które uzyskały dochód jedynie na terenie Polski. Z kolei osoby, które oprócz swoich polskich dochodów osiągnęły także zagraniczne dochody, mają obowiązek rozliczenia się na formularzu PIT 36 i wykazania ich na specjalnym załączniku „ZG” (zagranica). Co, ważne zagraniczne dochody należy przeliczyć w odpowiedni, zgodny z ustawą sposób i wykazać  ich poprawną wartość w rocznym zeznaniu w walucie PLN!

Na podstawie jakich dokumentów, można wykazać swój zagraniczny dochód w załączniku ZG?

W każdym kraju obowiązują inne wzory dokumentacji rozliczeniowej. Niemniej jednak, każdy zagraniczny pracodawca ma obowiązek wydania jej swojemu pracownikowi po zakończonym roku podatkowym. W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie dokumentów w poszczególnych krajach jakie rozliczamy, które są niezbędne do sporządzenia zeznania PIT36+ZG:

 

KRAJ

DOKUMENTY  przykłady:

Austria flaga

AUSTRIA

 

Lohnzettel (austriacka karta podatkowa) / Lohn/Gehaltsabrechnung (pasek płacowy)

Belgia flaga

BELGIA

Loonfiche (belgijska karta podatkowa)/ Loonbrieft (pasek płacowy)

Dania flaga

DANIA

Arsopgorelse/Selvangivelse (prognoza podatkowa z urzędu)/ Lonseddel (pasek płacowy)

Finlandia flaga

FINLANDIA

Palkkalaskelma/Palkkatodistus (paski płacowe)

Holandia flaga

HOLANDIA

Jaaropgaaf (holenderska karta podatkowa)/ Salaris (pasek płacowy)

Irlandia flaga

IRLANDIA

P45, P60,P11 / Payslip

Niemcy flaga

NIEMCY

Lohnsteuerbescheinigung (niemiecka karta podatkowa) / Abrechnung (pasek płacowy)

Norwegia flaga

NORWEGIA

Lonns-og trekkoppgave/ Lonnsslipp (pasek płacowy)

Szwecja flaga

SZWECJA

KU-10 lub KU-13

Wielka Brytania flaga

WIELKA BRYTANIA

P45/P60/Statement of Earnings (SOE) / Payslip

Czy jestem zobowiązany do rozliczenia się przed polskim Urzędem Skarbowym, jeśli mój dochód pochodzi wyłącznie zza granicy?

Niestety, często podatnik jest zobowiązany do rozliczenia przed polską Skarbówką, nawet jeśli uzyskał dochód tylko i wyłącznie z pracy na terenie innego kraju. Zasadniczo można wyszczególnić tu dwa przykłady, kiedy zachodzi taka konieczność:

  • w przypadku, gdy podatnik podejmował zatrudnienie na terenie kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia – metoda to dotyczy w szczególności Holandii, Belgii, Austrii, Danii, Finlandii, Irlandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii i inne. Od 1 stycznia 2021r. obowiązuje limit odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Podatnicy pracujący na terenie krajów, które stosują tą metodę zawsze mają bezwzględny obowiązek wykazania swoich zagranicznych dochodów w zeznaniu rocznym PIT36.
  • w przypadku, gdy podatnik stara się o zwrot podatku zza granicy, a podejmował zatrudnienie na terenie kraju, z którym Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją – w niektórych krajach, by móc starać się o zwrot podatku, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o dochodach podatnika/współmałżonka z polskiego Urzędu Skarbowego. Do krajów, które wymagają takiego zaświadczenia, zaliczyć można między innymi: Niemcy czy Austrię. Warto tu zauważyć, że w każdym z tych krajów istnieją inne wzory i nazwy wymaganych zaświadczeń o dochodach. W Niemczech spotkamy się z tak zwanym drukiem UE/EOG, Austria natomiast zażąda od nas druku EU/EWR. Co istotne, polska Skarbówka takie zaświadczenia może wydać podatnikowi, ale w sytuacji gdy ten złoży swoje roczne zeznanie PIT36 z wykazaniem wszystkich swoich zagranicznych dochodów na załączniku ZG.

Warto również pamiętać o tym, iż to na podatniku ciąży odpowiedzialność za poprawność złożonego zeznania. Polski Urząd Skarbowy ma możliwość weryfikacji złożonej deklaracji podatkowej nawet do 5 lat wstecz i zażądania złożenia niezwłocznej korekty, jeśli deklaracja została błędnie wykonana. Niezastosowanie się do wezwania z urzędu może wiązać się również z wysokimi karami finansowymi! Jeśli zatem macie jakikolwiek wątpliwości co do prawidłowości swojego zeznania lub otrzymaliście pismo z urzędu- zgłoście się do nas!